מכלול הבנייה משלהי תקופת הברזל
הצד המזרחי (שטח F). בחתכי בדיקה שנערכו בעונות 2007–2013 נחשפו מפלסי חיים, רצפות וקירות של מכלול בנייה משלהי תקופת הברזל, האופייני למבנה חצר. נראה כי חלקו הצפוני של המכלול נפגע קשות בעת בניית מבנה מהתקופה הרומית (להלן) ואילו חלקו הדרומי השתמר היטב. בעונות 2008–2013 נחשפו הפינות הדרומית-מערבית והדרומית-מזרחית והקיר התוחם הדרומי (כ-1 מ' רוחב) של המכלול, ובחתכי בדיקה בצד הדרומי-מזרחי של המכלול (הסגאווה ופז 2015) נחשפה כניסה איתנה מרוצפת אבן לסדרת חדרי סוגרים (צוקימוטו ואחרים 2011). המטרה בעונת 2014 בשטח זה הבנה טובה יותר של תכנית המכלול וזמנו. כדי להשיג מטרה זו נפתחו שני ריבועים (E4b9— כ-3 × 5 מ'; E4b10 — כ-3.5 × 4.0 מ') באגף הדרומי-מזרחי של המכלול, בתוואי המשוער של המשכו הצפוני של קיר האבן שנחשף בריבוע E5b2 בעונת 2013. הממצאים העיקריים מתוארים להלן.
הסתבר כי הקיר התוחם המזרחי של מכלול הבנייה אינו יוצר קו רציף אחד (W982 ,W979; איור 2); קיר 979 בולט כ-1 מ' למזרח ביחס למהלכו של קיר 982, ושני הקירות אינם נפגשים. הרווח שבין שני קירות אלה (2.5 מ' רוחב) שימש כנראה פתח למכלול. באמצע הפתח התגלתה באתרה אבן גלילית (כ-0.6 מ' קוטר, כ-0.4 מ' גובה), שבמרכז חלקה העליון סותת חור מעוגל (כ-0.14 מ' קוטר, כ-0.15 מ' עומק). נראה כי האבן שימשה בשימוש משני, ועל סמך מיקומה אפשר שהיא שימשה פותה לדלת. מדרום לפתח זה התגלה קיר (W195), היוצר פינה, בזווית כמעט ישרה, עם קיר 979. הפתח הוצר לרוחב של 1.8 מ' בבנייה של קיר קצר (W992) צמוד לפן הצפוני של קיר 195. צמוד לקיר 992 נבנה קיר צר (W993), ששימש כנראה לניקוז. ממערב לחלקו הצפוני של קיר 982 התגלה חדר קטן (W994 ,W981 ,W980); קירותיו הצפוני והדרומי ניגשים אל קיר 982. מדרום לקיר 994 התגלה שטח מרוצף אבן (L989), שאליו הוליכו כנראה מדרום כמה מדרגות נמוכות.
בלוקסים הקשורים למכלול הבנייה התגלה ממצא קרמי מועט משלהי תקופת הברזל (המאות הז'–הו' לפסה"נ).

 

הצד הדרומי (שטח H). בעונת 2007 נחשפו שרידים דמויי רצפת טיח בחלק המזרחי של ריבועים D4e9 ו-D4e10 (ר' Paz et al. 2010:29); הם נפגעו קשות מפעילות של מבנה מהתקופה הרומית. בהנחה ששרידים אלה קשורים למכלול הבנייה משלהי תקופת הברזל נפתחו שני חצאי ריבועים צמוד לריבועים D4e9 ו-D4e10 ממזרח (D4f9 — כ-2.5 × 4.0 מ'; D4f10 —כ-3.5 × 4.0 מ').
בשני הריבועים התגלו מפולות רבות של אבנים, וביניהן אדמה חומה שמעורבים בה חרסים מהתקופה הרומית הקדומה. הישר מתחת למפולות האבנים התגלתה הצטברות אדמה אפרפרה, שמעורבים בה חרסים רבים המתוארכים ברובם לתקופה הרומית ובמקצתם לשלהי תקופת הברזל. השרידים שנחשפו בשני הריבועים החדשים דומים לאלה שהתגלו בשני הריבועים הסמוכים שנחפרו בעבר, ועל כן נראה כי פעילויות הקשורות במבנה מהתקופה הרומית פגעו קשות בכל השרידים מתקופת הברזל בריבועים אלה. במזרחו של ריבוע D4f9, מתחת להצטברות האדמה, התגלה רצפה של אדמה כבושה (L2007). על הרצפה התגלו שרידי טבון (L2004; כ-0.8 מ' קוטר), שחלקו התחתון נתחם באבנים בינוניות–קטנות (כ-0.3 מ' אורך).
הצטברות האדמה שהתגלתה בריבוע D4f10 עשירה בקרמיקה מהתקופה הרומית הקדומה, הכוללת בעיקר סירי בישול וקנקנים. מתחת להצטברות זו התגלו שתי מדרגות מטויחות (L2005; רוחב השתמרות 2.2 מ', גובה השתמרות כ-0.6 מ'; איור 4) — המשכן של השרידים דמויי רצפת הטיח שהתגלו בעונת 2007. מדרגות אלה ניגשות מדרום אל קיר משלהי תקופת הברזל (W104; נחשף בעונת 2007), והטיח מכסה חלקית גם את הפן הדרומי של קיר זה. מדרגות 2005 יורדות לדרום-מערב וצופות אל הר תבור. הן נבנו מליבה של אבנים בינוניות–קטנות (כ-0.25 מ' אורך) מעורבות באדמה מקומית וטויחו בטיח לבן (4 ס"מ עובי מרבי). נחפר קטע (0.9 מ' אורך) מהמדרך של המדרגה העליונה (0.4 מ' גובה); הוא נמשך אל המחיצה המזרחית של הריבוע. עומק המדרך של המדרגה התחתונה 0.5 מ' וגובה המדרגה 0.2 מ'. משטח הטיח התחתון (L134; נחשף בעונת 2007) השתמר לרוחב של מטר אחד בלבד. בחתך בדיקה (0.5 × 0.5 מ') שנחפר אל מתחת לטיח של המדרגות במטרה לתארך אותן נחשפה ליבת המדרגות, ובה התגלו כמה חרסים מתקופת הברזל ושפה אחת של קנקן מתקופת הברונזה המאוחרת 1.
לשימושן ותיארוכן של מדרגות 2005 ניתנו שלוש הצעות אפשריות. (1) המדרגות נבנו בשלהי תקופת הברזל שכן הן קשורות בברור לקיר 104, ששימש כנראה קיר מחיצה במכלול הבנייה משלהי תקופת הברזל. אפשר שהמדרגות שימשו בתקופה זו לטקסים וכי הן הוליכו אל מרחב פנימי במכלול או אל מרחב אחר שנמצא מחוץ למכלול ממערב וצופה אל הר תבור. בתקופה הרומית הקדומה שימשו המדרגות כבור אשפה אליו הושלכו שברי קרמיקה בידי תושבי הכפר היהודי ששכן בצד הצפוני של ראש התל. (2) המדרגות נבנו בתקופה הרומית הקדומה למרחץ טקסי (מקווה); בקיר 104 משלהי תקופת הברזל נעשה שימוש חוזר לתחימה מצפון. הצעה זו מסבירה את הטיח ההידראולי שהתגלה בפן הדרומי של הקיר. בהשערה זו יש שתי בעיות: האחת שבתוך הליבה של המדרגות לא התגלו חרסים מהתקופה הרומית אך כן התגלו חרסים משלהי תקופת הברזל, והשנייה שגובה המדרגה העליונה תואם לגובה הרצפות במכלול הבנייה משלהי תקופת הברזל וכן הוא תואם באופן כללי לגובה ריצוף האבן משלהי תקופת הברזל (F199; הסגאווה ופז 2015). (3) המדרגות נבנו בשלהי תקופת הברזל ונעשה בהן שימוש חוזר כמקווה בתקופה הרומית הקדומה.

 

המבנה מהתקופה הרומית הקדומה
נערכו עבודות שימור במבנה מהתקופה הרומית הקדומה שנחשף בשתי עונות החפירה הקודמות בחלק הצפוני-מערבי של ראש התל (שטח G; איור 5) במטרה לשמר את השרידים האדריכליים שנחשפו ולאפשר חפירה נרחבת במבנה בעתיד. השימור התרכז בחיזוק הקירות באמצעות חומרים בני זמננו ואדמה מקומית.

 

עונת חפירות 2014 בתל רכש התרכזה בשטחים שנפתחו בעונות הקודמות. חפירת מכלול הבנייה משלהי תקופת הברזל העלתה כי תכניתו הכללית לא הייתה מלבן מושלם. המכלול כולל פינה בולטת בחלק הדרומי-מזרחי, קיר חיצוני מקוטע, לפחות פתח אחד בצד מזרח וכמה חצרות פנימיות שרוצפו בפאר באבנים וכנראה גם טויחו. על סמך הממצא הקרמי שהתגלה על רצפות ומפלסי החיים ובתוכם נראה כי מכלול זה נבנה בשלהי המאה הז' לפסה"נ. במהלך המאה הו' לפסה"נ נערכו במכלול שינויים ולבסוף הוא נעזב בתקופה הפרסית. למרות תוצאות חשובות אלה, הממצאים מהחפירה מותירים אותנו עם שאלות רבות. התכנית המדויקת והמסגרת הכוללת של המכלול אינם ברורים, כמו גם השימוש ותאריך הבנייה המדויק של מדרגות 2005. שאלות אלה ידריכו את מחקרנו בעונות הבאות.