ריבוע A. בשלב II, הקדום, התגלתה רצפה (L5 ,L4), שנבנתה מאבני שדה קטנות, מרווחות, וביניהן אדמה כהה. מעל לרצפה התגלו קערה (L7; איור 2) מהתקופה האסלאמית הקדומה וטבעת בת ימינו מעוטרת בפרח (איור 3). בשלב I, כ-0.5 מ' מעל לרצפה, נחשף יסוד של מתקן או של קיר (L3; כ-1.5 מ' אורך חשיפה, כ-0.7 מ' רוחב, כ-0.2 מ' גובה חשיפה), שנבנה בציר מזרח–מערב מאבנים בינוניות שלוכדו בחומר מליטה לבן; הוא מתוארך לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הז'–הט' לסה"נ).

 
ריבוע B. בשלב II, הקדום, התגלתה רצפה (L8), שנבנתה מאבני שדה קטנות וביניהן אדמה כהה. הרצפה מתוארכת לתקופה האסלאמית הקדומה. בשלב I, כ-0.2 מ' מעל לרצפה 8, התגלתה רצפה נוספת (L10), שנבנתה מאבנים קטנות וביניהן אדמה בהירה. מעל רצפה 10 התגלו חרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.