השטח הנסקר משתרע על אזור גבעות, שלהן מדרונות תלולים לצפון ולצפון-מזרח (איור 1). שרידי הכפר אל-דוואימה נראים על פני כל הגבעה, ובהם מדרגות וגדרות חקלאיות, בורות מים ומערות מגורים, שלחלקן כניסות בנויות מאבנים מסותתות. באזור הגבוה של הגבעה ריכוז צפוף של שרידי מערות מגורים (איור 2), קירות וגדרות חקלאיים, כנראה לב הכפר. על ראש הגבעה, ובעיקר במדרון המזרחי שלה, שכבה עבה של מילוי מהרס הכפר. ייתכן שמתחת לשכבה זו ישנם ממצאים קדומים. רוב מערות המגורים נחצבו בתקופות שקדמו להתיישבות המוסלמית.באזור הסקר נמצאו גם מתקנים חצובים בסלע, קברי פיר אחדים ומערת קולומבריום וכן שני בית קברות מוסלמיים ובהם קברים עגולים ומלבניים חצובים בסלע וקברים בנויים, חלקם שדודים (איור 3).

  
בסקר תועדו 37 אתרים (איור 1).
1. נ"צ 191740/604933. מערת בית בד חצובה (כ-20 מ' אורך, 15 מ' רוחב, 6 מ' גובה משוער). התקרה נתמכת בארבעה עמודים חצובים (3 מ' קוטר כל אחד). חלקה המזרחי של המערה התמוטט לתוכה. למערה ארבעה חדרים נוספים חצובים בדופנותיה. במערה נמצא שבר של משקולת בית בד (איור 4).
2. נ"צ 191930/604912. בור מים חצוב בסלע. פתחו הרבוע (0.2×0.2 מ') שופץ בזמן ההתיישבות המוסלמית.  
3. נ"צ 191942/604916. בור מים חצוב בסלע. פתחו (0.7 מ' קוטר) משושה ושופץ בזמן ההתיישבות המוסלמית.
4–6. נ"צ 191900/604845 ,191940/604836 ,191894/604826. פתחי מערות בחתך המזרחי של הגבעה. אולי שרידי מחילות מסתור, תופעה אופיינית לאזור.
7. נ"צ 192101/604891. בור מים חצוב בסלע, שלו פתח עגול לא משופץ (0.7 מ' קוטר).
8. נ"צ 192091/604942. בור מים חצוב בסלע, שלו פתח מלבני (0.2×0.3 מ') משופץ.
9. נ"צ 192102/604993. בור מים חצוב בסלע, שלו פתח עגול (0.7 מ' קוטר).
10. נ"צ 192071/604987. מערה שנחצבה בסלע ובה בור מים. צורתה מלבנית (3×5 מ') ובתקרתה (1.5 מ' גובה) נחצב פתח עגול (0.1 מ' קוטר), מעל פתח של בור מים החצוב ברצפת המערה (0.8 מ' רוחב הפתח, כ-3 מ' עומק; איור 5). אל הבור מובילה תעלת ניקוז (0.3 מ' אורך).
11. נ"צ 192042/605020. קבר מוסלמי.
12. נ"צ 191956/605029. קבר פיר (1.5 מ' אורך, 1 מ' קוטר), המוביל לתא חצוב בסלע. רוב הפיר מלא באדמה (איור 6).
13. נ"צ 191925/605173. מערת מגורים (25 מ' אורך, 15 מ' רוחב, 2.5 מ' גובה) שדופנותיה נחצבו להרחבת החלל. במערה שני מרחבים נפרדים. בקירות נחצבו נישות רבות. פתח המערה פונה לצפון ובכניסה אליה חצר מגודרת בקיר מאבני גוויל. פתח נוסף חצוב בתקרה והתמוטט לתוך חלל המערה. בפינתה המזרחית נחצב שקע (1.2 מ' קוטר) שבתחתיתו פתח (0.7 מ' קוטר), המוביל לחדר תת-קרקעי (כ-2.5 מ' עומק), אולי חדר אכסון. לפי אופי החציבה הייתה המערהכנראה חלק ממערכת מסתור.
14. נ"צ 191874/605228. בור מים חצוב בסלע, שלו פתח עגול (0.7 מ' קוטר). חלקו העליון בנוי משבעה נדבכים של אבני גוויל. הבור נמצא בשטח בית קברות מוסלמי.
15. נ"צ 191873/605255. בור מים חצוב בסלע, שלו פתח עגול (0.6 מ' קוטר). חלקו העליון בנוי מחמישה נדבכים של אבני גוויל. הבור נמצא בשטח בית קברות מוסלמי.
16. נ"צ 191713/605350. גת חצובה על מדרגת סלע חשופה ולה משטח דריכה מלבני (3×4 מ') ובור מלבני (1.0×1.5 מ') שסביבו ארבעה ספלולים (1 מ' קוטר שניים מהם, 0.2 מ' קוטר שני האחרים; איור 7).
17. נ"צ 191696/605381. שלושה ספלולים חצובים בסלע (0.7 מ' קוטר) במרחק 1.5 מ' זה מזה.
18. נ"צ 191694/605381. שישה ספלולים חצובים בסלע (1 מ' קוטר האחד, 0.1 מ' קוטר חמישה).
19. נ"צ 191765/605417. גת חצובה על מדרגת סלע, שלה משטח דריכה רבוע (2×2 מ', 0.2 מ' עומק) ובור איגום (1.0×1.5 מ', 1 מ' עומק).
20. נ"צ 191836/605424. כניסה (0.8 מ' קוטר) לקבר פיר.
21. נ"צ 191791/605370. כניסה (0.6 מ' קוטר) לקבר פיר.
22. נ"צ 191681/605409. גת עגולה שלה משטח דריכה עגול (1.5 מ' קוטר) ובתוכו בור איגום עגול (0.5 מ' קוטר).
23. נ"צ 191669/605122. מערת קולומבריום עגולה. תקרת הקולומבריום התמוטטה לתוכה.
24. נ"צ 191607/605139. מצבה ובודדה (בית בד קטן; איור 8).
25. נ"צ 191681/604905. חציבה בסלע ששימשה אולי לקבר.
26. נ"צ 191670/604885. קולומבריום שלו פתח עגול (0.6 מ' קוטר; איור 9).
27. נ"צ 191330/604890. ייתכן מערה, צמוד למחשוף סלע.  
28. נ"צ 191160/605130. ייתכן מערה, צמוד למחשוף סלע.
29. נ"צ 191380/604960. בור מים חצוב בסלע.
30. נ"צ 191470/604900. בור מים חצוב בסלע וסתום באבנים.
31. נ"צ 191450/604890. חציבות בסלע. 
32. נ"צ 191480/604820. מערה שלה פתח חצוב.
33. נ"צ 191510/604780. ספלולים חצובים על משטח סלע. ייתכנו מתקנים חצובים מתחת לאדמה שבקרבת הספלולים.
34. נ"צ 191650/604740. מערה שלה סימני חציבה.
35. נ"צ 191500/604830. פתח חצוב עגול (0.25 מ' קוטר) המוביל לחלל תת-קרקעי.
36. נ"צ 191430/604490. בור מים חצוב.
37. נ"צ 191470/604840. חציבה בסלע. אולי פתח של מערה.
 
רוב השטח הנסקר מכוסה במדרגות ובגדרות חקלאיות רבות. בין הריסות הכפר הנטוש אל-דוואימה אבנים מסותתות עתיקות. בשטח נמצאו פרטים קדומים כגון בורות מים, קברי פיר ומערות חצובות. הכפר שוכן כנראה על שרידים קדומים, בדומה לחורבת מגדל שממערב לשטח הנסקר.