בחפירה נפתחו שלושה ריבועים (DB) בציר צפון–דרום והתגלו בהם קירות מהתקופה הביזנטית–תחילת התקופה האומיית (איור 2).

 
בריבועים B ו-C נחשף קיר (W1, אורך 6 מ'; איור 3) שכיוונו צפון–דרום. הקיר, שהשתמר לגובה שני נדבכים (0.9 מ') בחלקו הצפוני, בנוי מאבני גוויל מסותתות ומוחלקות בפן החיצון המערבי. לצורך הנחת נדבך היסוד של הקיר נחצבה בסלע האם תעלת יסוד רדודה (L808). הפן הדרומי שבאבן הדרומית של הקיר מסותת ותעלת היסוד לא ממשיכה מדרום לאבן, לפיכך ייתכן שהאבן שימשה בפינה הדרומית-מערבית של מבנה (איור 4). בריבוע C, ממערב לקיר 1, נחשף קיר (W3), שנמשך גם לריבוע D (איור 5). הקיר בנוי מאבני גוויל, התוואי שלו מעט מתעקל והוא נחשף לגובה נדבך אחד. האבן שנחשפה בקצה הדרומי של הקיר סוטה מעט מערבה מקו הקיר ונראה שהוזזה ממקומה. קיר נוסף (W5) נתגלה בריבוע D, במרחק של מטר אחד לערך מקיר 3 ומקביל לו. לא התגלה מפלס או רצפה הניגשת לאיזשהו קיר ולפיכך לא ברור מה היחס בין שני קירות אלו וביניהם לקיר 1. ייתכן שקירות 3 ו-5 תחמו שביל או דרך צרה שעברה סמוך למבנה שקיר 1 שימש הקיר המערבי שלו. על סמך הקערות המחופות אדום (איור 1:6, 2) והקנקנים (איור 3:6, 4) שהתגלו במילויים סמוך ליסודות קיר 1 (L809 ,L808), נראה שהמבנה נבנה במאה הו' או בתחילת המאה הז' לסה"נ. לפי כלי החרס שמקורם במילוים ובהצטברויות סמוך לקירות 1, 3 ו-5 (L811 ,L806 ,L805; לא צוירו), נראה שהמבנה והקירות שמדרום לו שימשו במאות הו'–הז' לסה"נ, שלהי התקופה הביזנטיתתחילת התקופה האומיית.
 
לפי מיקום החפירה, מדרום וסמוך לחפירה קודמת (נדלמן תשנ"ז:105, שטח ו-1, איור 131) ותיארוך המבנה ושני הקירות שמדרום לו, ייתכן שהשרידים בחפירה הם חלק ממכלול גדול מהתקופה הביזנטית.