בדרום נחשף קיר של מדרגה חקלאית (W10; אורך 18.5 מ' לפחות, רוחב 0.9 מ', גובה השתמרות 1.3 מ'; איורים 1, 2) שכיוונה צפון-מערב–דרום-מזרח. הקיר המושתת על הסלע בנוי מאבני שדה (0.15×0.15×0.20 מ') שביניהן מילוי אדמה חומה שהכיל שברי קנקני אגירה מהתקופה הרומית.

כ-30 מ' מצפון למדרגה החקלאית נחשפה שומרה מלבנית (2×4 מ', 1.15 מ' גובה השתמרות; איור 3). קירות השומרה (1 מ' רוחב) נבנו בבנייה יבשה מאבנים מהוקצעות גדולות (0.35×0.70×0.80 מ') והושתתו על הסלע. במערב נחשפה הכניסה (1 מ' רוחב). הרצפה נבנתה מלוחות אבן שטוחים ומוחלקים (איור 4).הממצא הקרמי כלל שברי קנקני אגירה מהתקופה הרומית.
צמוד לשומרה ממזרח נבנתה חצר מגודרת (L103) שסלע מפולס שימש בה רצפה. קירות החצר בנויים בבנייה יבשה מאבני שדה מקומיות (0.3×0.4×0.5 מ') שהונחו על הקרקע והשתמרו לגובה נדבך אחד. בפינת קירות (W14 ו-W15) התגלה פתח (1 מ' רוחב) שהוביל אל החצר. מרצפת החצר נאסף ממצא קרמי שכלל שברי קנקני אגירה מהתקופה הרומית.
 
נראה שהאתר, שהשתמרותו בינונית, שימש עורף חקלאי ליישוב שהתקיים באזור במהלך התקופה הרומית.