ריבוע I. כ-30 ס"מ מפני השטח נחשפו שני קירות מקבילים (W2 ,W1; איור 3) בכיוון מזרח–מערב. קיר 1 (כ-5 מ' אורך חשיפה, 0.75 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה; איור 4) חוצה את מרכז הריבוע, נמשך מעבר לגבולותיו והשתמר לגובה שלושה נדבכים. הקיר בנוי בבנייה יבשה משתי שורות בולדרים המחוזקים באבנים קטנות, חלקו העליון התמוטט צפונה ולפי סימנים על האבנים שבראשו ועל חלק מהאבנים הנפולות נראה כי הוא נפגע מחריש שנעשה בשטח בשלב מאוחר.

מצפון לקיר 1 (L102) ומדרומו (L101) נתגלו חרסים מתקופת בית שני שכללו קערה (איור 1:5), קדרות (איור 5:5, 6), סיר בישול (איור 8:5) וארבע שפות קנקנים (איור 9:5–12). בין אבני הקיר (L107) נמצאה שפת סיר (איור 7:5) המאפיין את פרק הזמן שבין התקופה החשמונאית ועד לסוף המאה הא' לפסה"נ ושפת קנקן (איור 15:5) שיוחסה למאה הא' לפסה"נ. במילוי האדמה במזרח, במערב ומתחת לגובה יסודות קיר 1
(L106 ,L104) נתגלו חרסים הכוללים שני קרטרים (איור 3:5, 4) ושפות קנקנים (איור 13:5, 14) שתוארכו לתקופת בית שני.
קיר 2 (0.6 מ' רוחב; ר' איורים 1, 3) בנוי בבנייה יבשה משורת אבני גוויל ושרד לגובה שלושה נדבכים (כ-5 מ' אורך חשיפה). הקיר נבנה בהתאמה לשטח, חלקו הושתת על הסלע וחלקו על מילוי; הוא נמשך מעבר לגבולות הריבוע. ממערב ניגש אל הקיר מילוי המורכב מכמות גדולה של חלוקי נחל והרבה שברי גוף קטנים של כלי חרס שאינם ניתנים לתיארוך (L103; ר' איורים 1, 4). במילוי תחת יסודות הקיר וממזרח לו (L105) נתגלו שפת קערה (איור 2:5) ומעט שברי גוף של כלי חרס מהתקופה ההלניסטית המאוחרת.  
 
ריבוע II. כ-60 ס"מ מפני השטח נחשף ראש קיר (W3; רוחב 0.8 מ', כ-8 מ' אורך חשיפה; איור 6) שכיוונו מזרח–מערב. הקיר שהשתמר לגובה שלושה נדבכים חורג מעבר לגבולות השטח הנחפר. הקיר בנוי בבנייה יבשה, הפן הצפוני עשוי משורה של בולדרים ואבנים גדולות המסותתות בגסות (איורים 2, 7), הפן הדרומי בנוי מאבנים גדולות שאליהן הוצמדו אבנים קטנות יותר. הוא נבנה על מילוי אדמה חרסיתית שהצטברה מצפונו
(L202) ומדרומו (L201; איור 2, חתך 1–1). הממצא, שנתגלה רק במילוי (L201) שמצדו הדרומי של הקיר, כלל שפת קערה מחופה בשחור (איור 17:5) מהתקופה ההלניסטית ושפת קנקן (איור 19:5) מהתקופה ההלניסטית המאוחרת. במילוי תחת יסודות הקיר ומדרומו (L203), נתגלו מעט שברי כלי חרס ובהם שפת קערה (איור 16:5), שפת סיר (איור 18:5) ושפות קנקנים (איור 20:5, 21) שתוארכו לתקופה ההלניסטית המאוחרת. נוסף על כך נתגלה מטבע ברונזה מימי המלך ינאי שתוארך לשנים 80/79 לפסה"נ (ר"ע 135277).
 
הקירות שנחשפו בשני הריבועים הם קירות שדה או קירות תמך שחצו ממזרח למערב שטח נרחב ששימש ככל הנראה לחקלאות ולא למגורים. בשל קרבת השטח אל חורבת גנים ניתן לשייך את בניית קירות השדה לפעילות החקלאית של היישוב שהתקיים בחורבת גנים. ניתן לשער, על פי הממצא, כי בניית קירות השדה נעשתה במהלך התקופה ההלניסטית המאוחרת, זמנו של היישוב בחורבת גנים.