נפתח שטח חפירה אחד (4×7 מ'; איור 1) לאחר ששכבת פני השטח (0.4 מ' עובי) הוסרה בעזרת כלי מכני. בחפירה, שהעמיקה עד סלע האם, נמצאו שרידים של לפחות שתי שכבות: מן התקופה האסלאמית הקדומה (שכבה II) שרד שלב בנייה אחד, אשר הושתת על סלע האם; מן התקופה הממלוכית (שכבה I) שרדו שני שלבי בנייה ברורים, וככל הנראה שלב בנייה שלישי, שממנו שרד קיר אחד, אף שייתכן כי הקיר שייך לתקופת התיישבות מאוחרת.

  

לשכבה II יוחס חדר וקטע מחדר נוסף, השייכים למבנה שצירו הכללי מזרח–מערב אשר הושתת על הסלע: ארבעה קירות (W30 ,W27–W25) שהשתמרו לגובה שניים עד שלושה נדבכים של אבני גיר מהוקצעות חלקית, ושני נדבכיו התחתונים של קיר נוסף
(W19), הבנויים אף הם מאבני גיר מהוקצעות. החדר המזרחי רוצף ככל הנראה באבן, אך מן הריצוף (L23) שרד רק קטע קטן לצד קיר 25; הריצוף נפגע בשל בור אשפה מן התקופה הממלוכית (L24; שכבה Ib) שנכרה אל תוך החדר והעמיק עד לסלע. בחדר המערבי שרדה רצפה עשויה גיר כתות עם קטעי ריצוף (L22), הניגשת אל קיר 19. מעל רצפות שני החדרים נאספו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הז'–הח' לסה"נ).
 
לשכבה I יוחסו שלושה שלבי בנייה. השרידים משלב הבנייה הקדום (Ic) מקוטעים: בחלקו המערבי של שטח החפירה שרדו מתקן (L31) מוקף בקיר (W20), קיר (W29) הניגש אל קיר 19 שהמשיך להתקיים בשלב זה, ורצפה (L18); בחלקו המזרחי של שטח החפירה נחשף קטע קצר מקיר (W28) הבנוי משתי שורות של אבנים מהוקצעות. מתקן 31, שמתארו ככל הנראה עגול, רוצף באבני גוויל קטנות. קיר 20 נבנה מאבני גוויל קטנות שהשתמרו לגובה 5 נדבכים ומאבני גזית ששרדו לגובה שני נדבכים. מאחר שרק כרבע מן המתקן נחשף קשה לקבוע מה היה השימוש בו ומה היה תפקידה של בניית הגזית. קיר 29, אשר הושתת על רצפה 22, נבנה ברישול מאבני גיר בינוניות והשתמר לגובה נדבך אחד. אל הקיר ניגשה רצפה 18, העשויה עפר מהודק מעורב בגיר כתוש. מעל הרצפה נמצאו שברים של קערות מזוגגות, קדרות עם ציורים גיאומטריים, קנקנים ונרות, וכן כלי כתישה מבזלת המתוארכים למאה הי"ד לסה"נ. שרידי שלב זה נמצאו מכוסים במילוי עבה (0.7 מ') של אדמה ובה כמות רבה של אפר ומכלול קרמי מן התקופה הממלוכית, הדומה לזה שנמצא על רצפה 18.
 
על גבי המילוי נמצאו שרידיו של שלב הבנייה השני בשכבה 1 (Ib). שני קירות הבנויים שורה אחת של אבני גיר מהוקצעות (W15 ,W11), שאליהם ניגשה רצפה העשויה גיר כתוש עם אבני ריצוף שטוחות (L13). ממערב לקיר 11 השתרעה רצפת עפר מהודק
(L14), שעליה הותקן טבון (L17). רצפה זו ניגשה אל קיר 19 שהוגבה בשלב זה. על שתי הרצפות נאספו שברים של קערות מזוגגות, סירי בישול וקנקנים, וכן מטבע אחד, המתוארכים לתקופה הממלוכית המאוחרת (המאות הי"ד–הט"ו לסה"נ). לשלב זה יש לייחס גם את בור אשפה 24 שנכרה בחלקו הדרומי-מזרחי של שטח החפירה ופגע בשרידים מן השכבה הקודמת.
 
על גבי רצפה 13 הוקם קיר שנבנה משתי שורות של אבני גיר מהוקצעות עם מילוי של אבני גיר קטנות בתווך, שהשתמרו לגובה שניים עד שלושה נדבכים (W12). הקיר מנותק משני קירות החדר ובנוי בשיטת בנייה אחרת ועל כן יוחס לשלב בנייה שלישי בשכבה I (Ia), אולם אין אפשרות לתארך את הקיר בוודאות ואפשר כי הוא מאוחר לתקופה הממלוכית.