שלב I. נחשף מבנה מלבני מאורך (1.8×4.0 מ'; איור 2) שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, תחום בקירות מצפון-מערב (W4; גובה 0.6 מ'), מצפון-מזרח (W5; גובה 0.8 מ') ומדרום-מזרח (W22; גובה 1.8 מ'; איור 3). הקירות (0.6 מ' רוחב) בנויים אבני גזית גדולות מבזלת מונחות בנדבכים שביניהם אבני גוויל קטנות. נראה שבקיר 22 היה פתח שממנו נחשף הצד הדרומי-מזרחי בלבד (איור 4); משקוף הפתח והמזוזה נמצאו הרוסים. פנים המבנה נמצא מלא אדמה ואבני גוויל (L17). מצפון-מערב למבנה נחשפו שני קירות מקבילים (W16 ,W15) במרחק של שני מטרים זה מזה, הניצבים לקיר 4 וכנראה תוחמים חדר או מבנה נוסף. מדרום-מזרח למבנה נמצאו שכבת אפר (L25) ומפולת אבנים (L20; לא מופיעה בתוכנית; איור 5) שהגיעה כמעט עד לראשי הקירות. ייתכן ואלה מעידים על הרס שהוציא את המבנה מכלל שימוש לזמן מה. פנים המבנה לא נחפר ועל כן לא ברור האם מילוי 17 קדם להרס המבנה או מאוחר לו והאם הפתח בקיר 22 אכן בנוי.

שברי כלי החרס שנמצאו תוארכו לתקופה העבאסית (המאות הט'–הי' לסה"נ) וכללו קערות מחופות ומזוגגות בירוק וצהוב ולעתים עם התזות בצבע חום, שברי כלי חרס עשויים טין לבנבן (buff clay) ונר תמים, וכן כלי זכוכית רבים. יסודות הקירות לא נחפרו, אך הממצא הקרמי שנאסף ליד הנדבכים התחתונים של קיר 22 כולל שברי כלי חרס מאמצע המאה הט'–אמצע המאה הי' לסה"נ.
 
שלב II. הפינה הצפונית-מזרחית של המבנה תוקנה באבני גזית (W23), והוא חולק לשניים בקיר (W3). אל קיר 3 ניגשת ממזרח רצפה עשויה אבני גוויל שטוחות (L16; איור 6) שהותקנה על מילוי 17. מדרום-מערב לקיר 3 נחשף חלקית חדר (L11; רוחב 2 מ') התחום מצפון-מערב בקיר 4 ובדרום-מזרח בקיר (W18) החורג מתוואי קיר 22. צמוד לפן הדרומי-מזרחי של קיר 18 נמצאו שלוש אבני בזלת שטוחות ועגולות (0.10–0.15 מ' עובי), המונחות זו ליד זו במרווחים של 0.1 מ' זו מזו (L21; איור 7).
כלי החרס שנמצאו על רצפה 16 מתארכים שלב זה למאות הי'–הי"א לסה"נ.
 
שרידי הבנייה שנחשפו הם כנראה חלק ממכלול בנייה גדול מהתקופה העבאסית (המאות הט'–הי"א לסה"נ), אך שטח החפירה המצומצם לא מאפשר לעמוד על תוכניתו ועל תפקידו. בתקופה זו הגיעה טבריה לשיא התפשטותה, חמת נכללה בתוך העיר והשטח שביניהן התמלא בבנייה צפופה.