הקיר נבנה משני פנים של אבנים מסותתות במגוון גדלים, עם מילוי של אבני גוויל בבניית דבש בתווך. הנדבכים העליונים בפן הדרומי של הקיר נמשחו בטיח לבן (3 ס"מ עובי). על פני השטח משני עברי הקיר נמצאו אבנים מסותתות, אשר התמוטטו מנדבכיו העליונים. חלקו הצפוני-מזרחי של הקיר הושתת על מצע עבה (L300 ,L103; עובי 0.3 מ' לכל הפחות) עשוי שברי כלי חרס. חלקו הדרומי-מזרחי הושתת על שכבה (L205; כ-0.35 מ' עובי לכל הפחות) של אבני גוויל עגולות וסגלגלות בינוניות בגודלן, שביניהן מעורבים שברי כלי חרס. דומה כי התשתית שעליה הוקם הקיר, האופיינית לבנייה יבשתית הסמוכה לים, הונחה על קרקע בוצית לא הרחק מקו החוף כדי לייצב את הקיר ולהגן על יסודותיו מפני התחתרות גלי הים. שברי כלי החרס מן התשתית מיוחסים לתקופת הברזל 3 (המאה הז' לפסה"נ), וכוללים בסיסים של קערות פתוחות (איור 2:4, 3), קדרות (איור 4:4, 6–9) וקנקים (איור 10:4, 11).

 
בריבוע C נחשפה רצפה עשויה לוחות כורכר מהוקצעים (L203) הניגשת אל ראש הנדבך השלישי בפן הדרומי של הקיר. הרצפה הושתתה על הצטברות טבעית של חול נקי מממצא. על הרצפה נתגלה ממצא קרמי מעורב, שרובו מתקופת הברזל 3 (לא אויר)ומקצתו מן התקופות ההלניסטית (קנקן; איור 14:4); כן נמצא עליו שבר אחד של כלי מן התקופה העות'מאנית (קערה מזוגגת; איור 17:4), אולי חדירה מאוחרת. בריבוע A נחשף קטע קטן מרצפה הבנויה אף היא מלוחות כורכר, הניגשת אל הפן הצפוני-מערבי של הקיר אך במפלס גבוה יותר (L104; בגובה 2.5 מ' מבסיס הקיר). לא נתגלה עליה כל ממצא קרמי.
 
במילויים הניגשים אל הקיר בשטח C, במפלסים שמעל לרצפה 203 ועד לראש הקיר
(L202 ,L201), נמצא מכלול מעורב של כלי חרס. נמצאו בו קדרה (איור 5:4) וקרנוס (?; איור 13:4) מתקופת הברזל 3; סיר בישול עמוק עם שפת מדף הנושא זיגוג פנימי ללא חיפוי מן התקופה הצלבנית (איור 15:4; Avissar M. and Stern E.J. 2005. Pottery of the Crusader, Ayyubid, and Mamluk Periods in Israel [IAA Reports 26]. Jerusalem. Fig. 39:7); וכן מקטרת מחופה אפור וממורקת עם קצה קנה נפוח (1.3 ס"מ קוטר), הנושאת עיטור מקדה, שזמנה המאות הי"ט–הכ' לסה"נ (איור 18:4). כן נמצא בחפירה שבר של קערה עמוקה מן התקופה הצלבנית (איור 16:4). זוהי קערה מיובאת ממצרים, הנושאת זיגוג צהוב עם חיפוי לבן מבחוץ ומבפנים, וכן עיטור צהוב המחקה כתב (Avissar and Stern 2005: Pl. XII:7). במפלס פני השטח (L101) נמצאו שברי כלי חרס מתקופת הברזל 1, ובהם קדרה (איור 1:4), ומתקופת הברזל 3, ובהם ידית של קנקן סל (איור 12:4).
 
בשל שטחה המצומצם של החפירה והפגיעה הנרחבת בשרידים באזור החפירה בעקבות בנייה ועבודות תשתית שנערכו במרוצת השנים, קשה לקבוע בוודאות את שיוכו הכרונולוגי של הקיר. את שיטת הבנייה של הקיר אפשר לייחס הן לבנייה הפניקית הן לתקופה הצלבנית, אך דומה כי הרכב הממצא בתשתית מעיד כי יש לתארכו לתקופת הברזל 3 או לתקופה הפרסית (המאה הו' או הה' לפסה"נ).