שכבה II

נחשפו שרידים ארכיאולוגיים אחדים בריבוע הצפוני שכללו שני קטעים של קירות אבן (W108 ,W107) ורצפת אבן (L115; איור 1). השרידים שהופרעו מהקברים של שכבה I היו מונחים הישר מעל לשרידי שכבה V. אפשר שבוניה של שכבה II הסירו לחלוטין את שרידי שכבות III ו-IV בריבוע זה ומכאן חסרונן. ממצא כלי החרס משכבה זו תוארך לתקופה הביזנטית.
 
שכבה III
שרידים אדריכליים משכבה זו נמצאו רק בריבוע הדרומי וכללו קטע קיר, רצפת עפר מהודק ומתקן המורכב מקנקן אגירה מקובע ברצפה. מכלול כלי החרס תוארך לתקופת הברזל 1.
 
שכבה IV
שרידי המבנים המעטים משכבה זו נתגלו רק בריבוע הדרומי. השתמרותם טובה והם כוללים קיר לבנים שהשתמר לגובה חמישה נדבכים על מסד אבן. לקיר ניגשת רצפת עפר מהודק. ממצא כלי החרס משכבה זו מתוארך לראשית תקופת הברזל 1.
 
שכבה V
השרידים האדריכליים משכבה זו נמצאו בריבוע הצפוני והשתמרותם הטובה נבעה משרפה עזה שגרמה להתמוטטות קירות הלבנים ולחתימתה של תכולת החדר. שני חדרים שנחשפו שייכים כנראה לשני מבנים הצמודים זה לזה. על רצפת העפר המהודק של חדר 113 נתגלו חרצני זיתים מפוחמים (איור 2). כלי החרס מחדר זה כללו קערות, קדרה עם זרבובית, סירי בשול, צפחות, קנקנים וקערה 'דמוית ברווז' (איור 4). מכלול הכלים העשיר קושר את השכבה לשלהי השלטון המצרי על כנען בימי השושלת העשרים (תקופת הברונזה המאוחרת 3).
 
בחפירה הממוקמת בשוליים הצפוניים של היישוב נחשפו ממצאים חשובים מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל המהווים נדבך נוסף בהכרת האתר הידוע ממקורות היסטוריים מגוונים. ההתיישבות האינטנסיבית באתר ניכרת בסטרטיגרפיה הצפופה שנחשפה בחפירה ויש להניח שהיא נמשכת עמוק יותר מהעומק שאליו הגיעה החפירה.