לאורך הריבוע הדרומי המרוחק מריבועי החפירה האחרים נחשף קיר תוחם (W104; איור 2) שנבנה ללא יסודות ושרד לגובה שלושה נדבכים. הקיר בנוי מאבנים מסותתות חלקית, צדן החלק כלפי חוץ. הבנייה ללא חומר מליטה, ולפיכך נראה כי האבנים נלקחו ממבנה טמפלרי קודם ושימשו לבניית הקיר שתחם כנראה את חצר המבנה הטמפלרי מדרום המשמש עדיין. רוב הממצא הקטן היה רעפי 'מרסיי'.
הריבוע שמצפון נפתח מעל קיר שנחשף בחתכי הבדיקה שקדמו לחפירה (W105) והתגלה כיסוד של קיר בנוי אבני גוויל וחומר מליטה שהונחו בתעלת יסוד בתוך אדמה חרסיתית. הקיר ניצב על שכבה של חומר צהוב גירי (1.7 מ' גובה).
מצפון לקיר 105 התגלה קיר מסודר יותר (W106; גובה חשיפה 0.8 מ') שלא נחפר עד יסודותיו. מכיוון שהקירות בריבוע הצמוד מצפון ניגשים אליו, ומכיוון שהם בנויים בטכניקה דומה, יש להניח כי הוא מגיע לעומק דומה ומשמש גם הוא יסוד. הקיר בנוי אבני גוויל ואבנים בינוניות, מסותתות למחצה, בשתי שורות לרוחב ואבנים קטנות יותר ביניהן, ללא חומר מליטה. בריבוע זה (L114) נמצא חיקוי נחושת של מטבע זהב עות'מאני מתקופתו של מחמוד הב' (1808–1839 לסה"נ). על המטבע ניתן להבחין ב'שנה 17' בערבית, כלומר 1824/5 לסה"נ. חיקוי זה שימש עיטור או תכשיט במאות הי"ט והכ' לסה"נ. כמו כן נמצאו שברי מקטרות חרס אדומות, המתוארכות גם הן לסוף התקופה העות'מאנית. כל אלו נמצאו באדמה חרסיתית קשה.
הריבוע הצפוני טמן בחובו את רוב ממצאי החפירה (איור 3). נחשפו בו ארבעה קירות ושני מתווי אבן שאינם קירות. הקיר המרכזי (W109; גובה השתמרות מבסיס הקיר 1.8 מ') נבנה משורות של אבני גוויל בינוניות ושורות של אבנים קטנות. חומר מליטה נמצא בין שלוש אבנים מסותתות שהשתמרו בראש הקיר והיו חלק ממבנה העל. מצדו הדרומי של הקיר נחשפה תוספת מאוחרת של מתווה אבנים שהונח קרוב מאוד ובמקביל לקיר 109 ולא ברור לְמה שימש. צמוד לקיר 109 התגלה טבון עגול למחצה (L120 איור 4) שעל רצפתו הונח משטח ברזל ושטחו תחום באבני גוויל. מצפון-מזרח לטבון נחשף טבון נוסף, עגול, במפלס מעט גבוה ונמצאו בו חרסים רבים מהמאה הי"ט לסה"נ: קערה (איור 5: 1) וסיר בישול (איור 5: 2) עות'מאניים. גם רצפתו של טבון זה הייתה משטח ברזל. קיר 109 ניגש אל קיר 106 הממשיך צפונה. שני קירות נמוכים (W108 ,W107) בני נדבך אחד או שניים שנחשפו סמוך לפני השטח תחמו כנראה את שטח אזור העבודה סביב שני הטבונים.

 

ניתן להניח כי החפירה העלתה את שרידיו של מבנה ששימש את משק הבית של המבנה הטמפלרי הסמוך.