נפתחו שני ריבועי חפירה (50 מ"ר; איור 1) 27 מ' ממערב למצודה. נחשפו בהם שרידי מכלול אדריכלי מן התקופה הצלבנית ומבנה מן התקופה העות'מאנית.  
 
לתקופה הצלבנית יוחסו שני שלבי בנייה. בשלב הראשון הותקן מאגר מים (L801; איור 2), שקרקעיתו בנויה מאבני כורכר מסותתות (0.20×0.45×0.45 מ') אשר הונחו על סלע האם שפולס לצורך הבנייה. ממאגר המים, שרובו משתרע מחוץ לשטח החפירה, נחשפו שני קירות (W82 ,W81; גובה השתמרות 1.3 מ'), התוחמים את הפינה הצפונית-מזרחית שלו. רצפת המאגר, אשר ניגשה אל שני הקירות, והפן הפנימי של הקירות טויחו בטיח ורוד-אדמדם מעורב בשברי כלי חרס; הפן החיצוני של הקירות הודק בטיט אפור. הממצא הקרמי מן ההצטברות שמעל רצפת המאגר כלל קערות מן התקופה הצלבנית (איור 1:3, 2).
בשלב שני נבנה קיר (W83; גובה השתמרות 0.8 מ'; איור 4) שחצה את מאגר המים מצפון לדרום והושתת ישירות על רצפת הטיח של המאגר. הקיר בנוי מאבני כורכר מסותתות, אך אין הוא מטויח, עדות לכך שמבנה המאגר יועד בשלב זה לשימוש אחר. הקיר תוחם ממערב חדר צר (L803; רוחב 1.5 מ').
לשלב בנייה זה יוחסו שרידיו של מבנה נוסף שנחשפו מצפון-מזרח למאגר: שלושה קירות (W87–W85; איור5), הבנויים מאבני כורכר מסותתות (0.3×0.4×0.8 מ'), שהשתמרו לגובה שני נדבכים; כיווני הקירות תואמים את ציר מבנה המאגר. הקירות תוחמים כנראה שני חדרים (L854 ,L851), אך רצפותיהם לא נחשפו. הממצא הקרמי מן המילויים בחדרים אלה כלל קערות (איור 3:3), סירי בישול (איור 4:3) וקנקנים (איור 5:3) מן התקופה הצלבנית.
 
מן התקופה העות'מאנית נחשף קיר (W84), השייך כנראה למבנה שבו נשמר ציר הבנייה של מבני התקופה הקודמת. הקיר נבנה מאבני כורכר מסותתות שהשתמרו לגובה נדבך אחד. במילוי שבין אבני הקיר נמצא מטבע מזמנו של הסולטן מחמוד הב' (1242 להג'רה / 1826 לסה"נ, מטבעת קונסטנטיניה). שברי כלי החרס שנמצאו במילוי שבין אבני הקיר וממערב לו (L852; חדר?) כללו קערות (איור 1:6), סירי בישול (איור 2:6), פך (איור 3:6) וקנקנים (איור 4:6) מן התקופה העות'מאנית.