בשטח A ובפינה הצפונית-מזרחית של שטח B נתגלו שרידים של מתקנים מעגליים הבנויים נדבך אחד של אבני גוויל. בשטח A כלל המתקן שני מעגלים (L105; קוטר חיצוני 0.9 מ' ו-1.4 מ'), ובשטח B כלל המתקן מעגל יחיד (L101; קוטר חיצוני 1.1 מ'). במתקן 101 נמצאו שלוש קערות מקומיות, אחת פשוטה (איור 2:3) ושתיים מזוגגות (איור 3:3, 6), וקערה מזוגגת נוספת, מיובאת מאיטליה (איור 9:3), שזמנן התקופה הממלוכית, וקנקן מראשית התקופה העות'מאנית (איור 3:4). אל מתקן 101 ניגשת רצפה עשויה משכבה של טיח ופחם (L103; עובי 7 ס"מ). על הרצפה נמצאו שתי קערות מזוגגות מיובאות מאיטליה (איור 7:3, 8) וקנקן (איור 14:3), שזמנם התקופה הממלוכית. במתקן 105 נמצאו שברים של בקבוק גדול ושל שתי צנצנות מזכוכית, שזמנם התקופה הממלוכית, ושבר של פך (איור 4:4) מן התקופה העות'מאנית. במילוי שמעל מתקן 105

(L100) נמצאו שתי קערות מזוגגות, אחת מקומית (איור 4:3) והשנייה מיובאת מאיטליה (איור 11:3), וסיר בישול (איור 12:3) מן התקופה הממלוכית, וקערה מקומית מזוגגת מן התקופה העות'מאנית (איור 2:4). נראה לפיכך כי המתקנים היו בשימוש בתקופות הממלוכית והעות'מאנית.

 
בחלקו הדרומי של שטח B נחשפו שני קירות (W11 ,W10). קיר 10, שצירו צפון–דרום, בנוי שתי שורות של אבנים מהוקצעות חלקית ובתווך אבני גוויל קטנות; מן הקיר שרדו שני קטעים (2.0 ו-4.5 מ' אורך, 0.50–0.65 מ' רוחב). קיר 11, שכיוונו הכללי מזרח–מערב
(0.75 מ' אורך השתמרות, 0.25 מ' רוחב), בנוי שורה אחת של אבנים מהוקצעות חלקית. הקיר ניגש ככל הנראה אל חלקו הצפוני של קיר 10. שני הקירות, ששרדו לגובה נדבך אחד, נבנו ללא חומר מליטה והונחו על הצטברויות טבעיות של אדמת סחף. סמוך למקום שבו היה המפגש בין שני הקירות נתגלתה מפולת של אבני גוויל (L108), ככל הנראה תוצאה של שוד אבני המבנה. בין אבני המפולת נמצא סיר בישול משלהי התקופה הממלוכית (איור 13:3). במילוי שממערב לקיר 10 ומצפון לקיר 11 (L102) נמצאו שתי קערות מקומיות, אחת ללא עיטור (איור 1:3), ושנייה מזוגגת (איור 5:3), קערה מזוגגת מיובאת מאיטליה (איור 10:3) ופך (איור 15:3) מן התקופה הממלוכית. כן נמצאו במילוי קערה מקומית מן התקופה העות'מאנית (איור 1:4) ומשקולת אבן (איור 5). אל חלקו הדרומי של קיר 10 ניגש ממערב ריצוף (L107) עשוי אבני גוויל קטנות (כ-5×6 ס"מ). מצפון לקירות נמצאה מפולת נוספת (L109), שמקורה אולי מהמשכו של קיר 10 שפורק או התמוטט.
 
דומה כי המבנה והמתקנים, המרוחקים רק כמה עשרות מטרים מהח'אן שהוקם על דרך הים בשנת 1310 והיה בשימוש גם בתקופה העות'מאנית, היו חלק ממכלול הח'אן, שכלל גם מסגד ובריכת מים; אפשר שהמבנה שימש אחד ממבני העזר שלו. על סמך הממצא הקרמי, שכמעט כולו מן התקופה הממלוכית ומקצתו מן התקופה העות'מאנית, דומה כי שרידים אלה יצאו מכלל שימוש במהלך התקופה העות'מאנית.