שטח D1

בראש הגבעה נפתחו שני ריבועים (איור 2) ונחשף בחלקו מבנה מסיבי (10×11 מ' לפחות) שבו שני מרחבים, שהושתת על הסלע. קירות המבנה רחבים למדי (1.1 מ') ושרדו לגובה נדבך אחד בלבד.
המרחב הדרומי (L403; מידות 2.4×7.8 מ') שרד רק בחלקו, אך אפשר לשחזר את מהלך קירותיו. זהו חדר מאורך שהכניסה אליו הייתה כנראה מדרום-מערב. רצפת הסלע הוחלקה והשקעים שבה מולאו אבנים לקבלת מפלס אחיד. במזרח ובדרום פני הסלע גבוהים מאד ונראה שהקירות נשדדו או נסחפו (איור 3). בפינה הצפונית-מערבית התגלה סף מורכב משתי אבנים גדולות שהוליך אל המרחב הצפוני.
המרחב הצפוני (L410) נחפר בחלקו. בפינת הקירות (W44 ,W41) נחשף על רצפת הסלע ריצוף אבנים שמצפון לו לוח אבן (0.5×1.0 מ') שתפקידו אינו ברור; על הרצפה וסביב האבן התגלו עשרות קנקנים וסירי בישול. קיר 44 ממשיך צפונה לכיוון המצוק (שטח D2). קיר (W43) נמשך למזרח אל מחוץ לשטח החפירה.
שברי כלי חרס שנמצאו על רצפת חדר 403 ועל רצפה 410 מתארכים את המבנה לתקופת הברזל 2 א' (המאות הי'–הט' לפסה"נ).
 
שטח D2
על קצה המצוק הצפוני נחפר ריבוע אחד ונחשפו שתי שכבות (איורים 4, 5).
שכבה II. נחשף קיר (W53; אורך 4 מ', רוחב 0.75 מ', כ-1.1 מ' גובה) בנוי גזית שכיוונו מזרח–מערב ושהשתמר לגובה שלושה נדבכים. הקיר זהה בבנייתו לקירות המבנה שנחשף בשטח D1 ונראה כי הוא תוחם מצפון את המרחב הצפוני, שהיה כנראה חצר גדולה. עוביו מצביע על כך ששימש קיר פנימי במבנה. מטר אחד מצפון לקיר 53 נחשף במקביל לו קיר (W51) וביניהם מילוי אבנים. על פי שברי כלי החרס, תיארוך הקירות זהה לתיארוך המבנה בשטח D1, המאות הי'–הט' לפסה"נ.
שכבה I. נחשף מבנה מעוגל (W50; קוטר 3.2 מ') בנוי אבני גוויל שהשתמר חלקית; ניכרים בו תיקונים. המבנה חדר אל שכבה II ונתמך מדרום בקיר (W52) הרוכב על קיר 53. על פי שברי כלי החרס שנמצאו בו, המבנה מתוארך לשלהי התקופה הרומית–ראשית התקופה הביזנטית.
 
שטח D3
במדרון המערבי נחפר חצי ריבוע (איור 6) והובחנו שרידים שיתוארו ממערב למזרח ומלמטה למעלה.
בסלע הנארי התגלתה מחצבה שבה תשלילי חציבה שמידותיהם דומות למידות אבני המבנה שנחשף בשטח D1, ולכן נראה שממנה נלקחו האבנים לבנייתו. במעלה המדרון מולא שטח המחצבה באבנים (L112) כדי ליצור תשתית לקיר תמך שיצר מדרגה. מעל נמצאה מדרגה נוספת ובראשה קיר (W60). נראה שמערכת מדורגת זו, שלה שיפוע אחיד, מצביעה על תכנון קיר תוחם סביב ראש הגבעה.
שברי כלי החרס שנמצאו במחצבה וסמוך לקיר 60 מתוארכים לתקופת הברזל 2א', תקופת המבנה בשטח D1.
 
שטחים D4 ו-D5
מדרום-מזרח לשטח D1 נתגלתה גת (איור 7) הכוללת משטח דריכה (2.2×3.5 מ') עם שני בורות שיקוע רדודים וסמוך לה מצפון סלע שראשו מוחלק ובו שקעים ותעלות ששימושם אינו ברור.
 
שטח D6
למרגלות הגבעה מצדה המערבי נוקו שתי גתות פשוטות שהיו חשופות בחלקן ונמצאו שקערוריות חצובות אחדות.
 
מיקומו האסטרטגי של האתר מעיד על אופי המבנים שנחשפו בפסגה. המבנה עם הקירות העבים שנבנה במאה הי' לפסה"נ ונתחם בקיר שימש כנראה מצד שחלש על נחל ציפורי והייתה לו בוודאי חשיבות יתרה במערך היישובים באזור בתקופת הברזל. המבנה העגול (מגדל?) מהתקופה הרומית שימש כנראה נקודת תצפית לשליטה על השטחים החקלאיים שמצפון וממערב, וייתכן שהיה קשור לעיר ציפורי.