באזור הצפוני ראוי לציון ריכוז מתקנים חצובים, בהם גת גדולה (30; סקר ירושלים, אתר [102] 48) הכוללת שלושה משטחי דריכה, שבסביבתה ספלולים (27, 29, 31) ואגן חצוב (28; איור 4); גת (32) על ראש גבעה ובקרבתה שתי שוחות מלבניות חצובות, ייתכן קברים (33, 34; איור 5); בשתי גתות (38, 39; איורים 6, 7), הכוללות כל אחת משטח דריכה רבוע ובור איגום מלבני, נחצבו גומות לקורות בדופנות משטח הדריכה; גת 38 נסקרה בעבר (סקר ירושלים, אתר [102] 21). מדרום לריכוז המתקנים עוברת דרך קדומה (26) שכיוונה מזרח–מערב, תחומה בשתי שורות של אבני שדה. במערב נסקר בור מים חצוב (50; סקר ירושלים, אתר [102] 22) שבקרבתו מדרגות עיבוד קדומות

(45–47, 51). כן נסקרו מדרגות עיבוד נוספות (35, 37, 41–44), אגן חצוב (48), מתקן

(49), סימני חציבה (36) ושרידי מבנה, אולי שומרה (40).

האזור הדרומי מאופיין בעיקר במדרגות עיבוד חקלאיות (7, 8, 11, 20–22, 25) ובספלולים (1–3, 12, 15, 16, 18). כן נסקרו בתחומו מחצבות (4, 5), פיזור חרסים (6), מערות (9, 17, 23, 24), קירות שדה (13, 19), כבשן סיד (10; איור 8) וגת (14).
פיזור דליל של שברי כלי חרס מתקופת הברזל ומן התקופות הרומית, הביזנטית והעות'מאנית נצפה בעיקר בשטח הצפוני.
המתקנים החקלאיים הרבים בשטח הצפוני מעידים על פעילות חקלאית שהתקיימה בעבר בזיקה לח' ראס אל-טוויל.