שטח B

כ-50 מ' מדרום לצומת, צמוד לכביש 38, נפתחו שני ריבועים וזוהו שלוש שכבות.
שכבה 1 (0.6–0.8 מ' עובי) היא שכבת מילוי בת זמננו. מעדויות התושבים עולה כי היא הובאה מהקצה השני של המושב כאדמת גן. השכבה מכילה ממצא קרמי המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה 1 אך שונה מהממצא הקרמי מתקופה זו שהתגלה באתרו בשכבה 3 (להלן). נראה כי במקום שממנו הובאה אדמה זו נמצא אתר נוסף מתקופת הברונזה הקדומה 1.
שכבה 2 (0.15–0.20 מ' עובי). התגלו מתקן אבן עגול ושרידי מתקן דומה נוסף, ונאספו שברי כלי חרס אחדים מן התקופות הרומית–הביזנטית.
שכבה 3 (עד 0.6 מ' עובי). נתגלה גל אבנים (כ-0.6 מ' רוחב, כ-0.3 מ' גובה) שכיוונו צפון–דרום, כנראה קיר. אל הקיר ניגשים שני מפלסי חיים שעליהם ובתוכם התגלו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 1ב'. הממצא שממערב לקיר רב בהרבה מזה שממזרח לו. נראה שאלו הם שרידי מתחם מתקופת הברונזה הקדומה 1ב' הדומה באופיו לשרידים שנחשפו בעבר בשטח A (רשיון מס' 311/06-B). מתחת לשכבה 3 התגלתה קרקע בתולה.
 
שטח C
כ-200 מטר מצפון לצומת נחפרו ארבעה ריבועים (כ-112 מ"ר; איור 1).
בריבוע 1 התגלו שלוש שכבות. שכבה 1 היא מילוי בן ימינו ובו ממצא מעורב מן התקופות הרומית–ביזנטית ואילך. לשכבה 2 יוחסו אבני גוויל אחדות מסודרות בקו ישר שכיוונו צפון–דרום, כנראה שרידי קיר שנפגע קשות, ללא ממצא מתארך. בשכבה 3 התגלה קטע קיר (כ-4 מ' אורך) שכיוונו צפון–דרום, קטוע בקצהו הצפוני ונמשך בדרום אל מחוץ לגבול החפירה. לקיר מתייחסת כמות קטנה של שברי כלי חרס המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית. מתחת לשכבה 3 התגלתה אדמה חרסיתית כבדה, כנראה קרקע בתולה.
בריבוע 2 זוהו שלוש שכבות. בשכבה 1 התגלו שרידי מתקן המורכב משני קירות מקבילים בנויים אבני גוויל וביניהם שרידי ריצוף אבן עשוי ברישול. אל קיר המתקן הדרומי ניגש ריצוף דומה. בין אבני המתקן ומתחתיו נאספו חרסים מן התקופות הרומית–הביזנטית ועל כן הוא אינו קדום להן. בשכבה 2 (למעלה מ-1 מ' עובי) נחפר מילוי ללא ממצא, כנראה תוצאה של פעילות סחיפה. בשכבה 3 נחפר מילוי ובו מעט שברי כלי חרס מתקופות הברונזה הביניימית והברונזה הקדומה 1. נראה כי התהליכים הטבעיים שהביאו להרבדת שכבה 2 גרמו למחיקת מרבית הסימנים לפעילות אנושית בתקופות אלו. מתחת לשכבה 3 זוהתה קרקע בתולה.
בריבוע 3 נחשפו שרידי מבנה רבוע (כ-5×5 מ'; איור 2) שקירותיו בנויים שורה אחת של אבני גוויל בינוניות. בתוך המבנה התגלו כלי אבן אחדים. קיר אבן נוסף מתחבר למבנה מדרום וכנראה תחם חצר. בחלק החצר שנחפר זוהו שני שלבי שימוש ובהם מתקני אבן עגולים וסגלגלים, כנראה מוקדים. הממצא הקרמי משני השלבים מתוארך ברובו לתקופת הברונזה הביניימית.
בריבוע 4, מתחת למילוי מעורב הכולל ממצא מן התקופה הביזנטית ואילך נחשף קטע קיר הנמשך לדרום מחוץ לגבול החפירה, ועל ראשו אבן שחיקה הפוכה; ייתכן כי זהו משטח עבודה ששימש בסיס לאבן השחיקה.
 
כ-50 מ' מצפון לשטח C נפתח חצי ריבוע (כ-1 מ' עומק) והתגלה מילוי מופרע שבו ממצאים מן התקופות הרומית–הביזנטית לצד חומר בן זמננו.