במרכז הריבוע נחשף קיר (W10; כ-1.8 מ' אורך, כ-0.3 מ' רוחב; איור 2), שנבנה בכיוון כללי מזרח–מערב באבני כורכר מסותתות והשתמר לגובה נדבך אחד. מצפון וממזרח לקיר התגלו שלושה קטעים של רצפת אבנים באותו מפלס (L113 ,L112 ,L107; איור 3). רצפה 112 ניגשה כנראה אל קיר 10. לאורך החתך המזרחי של הריבוע נחפרה במהלך העבודות במקום תעלה, החותכת את הרצפה. במפלס הרצפה התגלו חרסים מעטים, המתוארכים בחלקם לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה וחלקם האחר לא אינדיקטיבי, עצמות בעלי חיים, פריט מתכת יחיד ושני מטבעות מהתקופה הממלוכית (מס' ר"ע 115266, 115267). מדרום-מערב לקיר נחשפו אבני מפולת (L106; ר' איור 2). החפירה בחלקו הדרומי של הריבוע העמיקה עד לרובד של חול סטרילי.