שטח 1. על משטח סלע גדול נחשפה גת חצובה שכיוונה צפון–דרום ולה משטח דריכה (כ-1.7×2.0 מ') שאליו צמוד מדרום בור איסוף (כ-0.65 מ' קוטר, כ-0.7 מ' עומק; איורים 1, 2). במזרח משטח הדריכה נמצא בור נוסף, קטן יותר, ומולו במערב נמצאה גומה. מבור האיסוף יוצאת תעלה חצובה רדודה שממשיכה עד קצה משטח הסלע.

שטח 2. נחשף מתקן מלבני חצוב (0.9×1.3 מ', כ-0.35 מ' עומק; איורים 3, 4) שבתחתיתו בור שיקוע רדוד, ונאספו מעט שברי כלי חרס.