קיר 100 (17 מ' אורך, כ-0.4 מ' גובה; איורים 2, 3) בנוי משורה אחת של אבנים (0.3–1.2 מ' אורך כל אבן), השתמר לגובה נדבך אחד. מדרום לקיר מילוי אדמה שנועד לעיבוד חקלאי (כ-1 מ' רוחב, כ-0.3 מ' עומק).


קיר 101 (14 מ' אורך, כ-0.4 מ' גובה; איור 4) השתמר לגובה נדבך אחד, בנוי משורה אחת של אבנים (0.2–0.9 מ' אורך כל אבן), שהונחו על שפת מצוק נמוך (0.5 מ' גובה). מדרום לקיר מילוי אדמה שנועד לעיבוד חקלאי (כ-3 מ' רוחב, כ-0.4 מ' עומק).
חתך (L102; רוחב 0.6 מ', עומק 0.2–0.4 מ'; איורים 2, 4, 5) נחפר אנכית לקירות 100 ו-101, ובתחתיתו נחשף סלע האם.

קיר 103 (70 מ' אורך) בנוי משורה של אבנים (0.3–1.5 מ' אורך כל אבן) שהונחו על שפת מצוק טבעי נמוך (כ-0.5 מ' גובה). מדרום לקיר מילוי אדמה שנועד לעיבוד חקלאי (כ-0.7 מ' עומק; איורים 6, 7).

קיר 104 (כ-55 מ' אורך; איור 8) בנוי משורה של אבנים (עד 1 מ' אורך כל אבן) שהונחו על שפת מצוק טבעי נמוך. מדרום לקיר מילוי אדמה לעיבוד חקלאי (כ-3 מ' רוחב, 0.7 מ' עומק; איור 9).

קיר 105 (שני קטעים, כ-55 מ' אורך כולל, כ-8 מ' פער ביניהם; איור 10) בנוי משורה של אבנים (עד כ-1 מ' אורך כל אבן). מדרום לקיר מילוי אדמה (כ-2 מ' רוחב, 0.5 מ' עומק).
 
חמש המדרגות החקלאיות הללו מצטרפות למדרגות החקלאיות שנחפרו בסביבה הקרובה, ונראה שהן חלק מהעורף החקלאי של חורבת תיתורה. עם זאת, בסביבה הקרובה לא ניכרת השקעה מרובה להרחבת השטח החקלאי וסביר שהייתה לו חשיבות משנית במערך החקלאות של חורבת תיתורה.
בחפירה נמצאו מעט חרסים, כולם מהתקופה הביזנטית, אולם אין בהם כדי לתארך בוודאות את תקופת בנייתן של המדרגות החקלאיות.