בריבוע A (מידות 3×4 מ'; איור 3) נחשפו באדמת סחף כהה ודחוסה שני מקבצים של מפולות אבנים (L105; איור 4). המקבץ הצפוני (0.4×1.0×1.0 מ') מורכב מאבני כורכר מעורבות בצדפים (0.3×0.4 מ' בממוצע), והדרומי (0.6×0.7 מ') מאבני כורכר (0.3×0.4 מ' בממוצע) ומגושי בטון בן זמננו המחוברים במוטות ברזל. מעל המפולות התגלו שברי כלי חרס ספורים מטיפוס כלי עזה השחורים (Gaza Ware) המתוארכים למן התקופה העות'מאנית המאוחרת. מתחת למפולות לא התגלו ממצאים נוספים.


בריבוע B (מידות 2.0×3.5 מ'; איור 5), הוסר משטח בן זמננו העשוי סיד ואבני חצץ

(L102; כ-0.7 מ' עובי) שהתפרש על פני כל שטח הריבוע, ונחשפה שכבת אדמה מהודקת היטב שצבעה שחור-אפור שהכילה שברי כלי חרס רבים (L104; כ-0.3 מ' עומק; איור 6). הממצא תוארך בעיקרו לתקופה הביזנטית המאוחרת (המאות הו'–הז' לסה"נ) וכלל קערה ממשפחת Phocean Red Slip Ware (איור 1:7) וקנקני עזה (איור 2:7, 3); כן נמצאו שברים ספורים משלב מוקדם יותר בתקופה הביזנטית (המאות הד'–הה' לסה"נ; לא צוירו). בפינה הצפונית-מערבית של מפלס שברי כלי החרס נמצא מקבץ (0.15×0.40×0.50 מ') של אבני כורכר קטנות (6×8 ס"מ בממוצע), שאי-אפשר היה לקשר לשרידים האחרים. מתחתיו נחפר מפלס אדמה חומה קשה עם חרסים ספורים שמקורם לא זוהה.

 
בחפירה תועד מפלס של שברי כלי חרס שתוארך לתקופה הביזנטית ונחשפו מפולות אבנים בנות זמננו שככל הנראה התגלו כבר בבדיקות המקדימות, אך אי-אפשר היה אז לקבוע את טיבן. מיקום שטחי החפירה ותוצאות החפירות הקודמות שנערכו סמוך, מעלים את האפשרות שהמפלס שנחשף הוא המשך שולי האתר.