טבלה 1. בורות החפירה

מס' הבור
נ"צ
תקופות המיוצגות בחרסים
ממצא מיוחד
100
176349/641576
עות'מאנית, ימינו
 
101
176341/641564
ביזנטית, ימי הביניים
שבר פערור קדום(?)
102
176319/641538
ביזנטית, אסלאמית קדומה, ימי הביניים, עות'מאנית
 
103
176312/641538
לא נשמרו חרסים
 
104
176314/641525
ביזנטית, אסלאמית קדומה (?)
 
105
176301/641550
עות'מאנית
 
106
176295/641544
ביזנטית, אסלאמית קדומה, ימי הביניים, עות'מאנית
 
107
176287/641577
ביזנטית, ימי הביניים, עות'מאנית, ימינו
 
108
176284/641583
ביזנטית, ימי הביניים, עות'מאנית
 
109
176317/641453
ביזנטית, ימי הביניים, עות'מאנית
 
110
176313/641442
ימי הביניים, עות'מאנית, ימינו
שבר מעובד(?) של אבן גיר רכה, אולי דופן של גלוסקמה
111
176305/641470
ביזנטית, עות'מאנית, ימינו
 
112
176344/641449
ביזנטית, אסלאמית קדומה, ימי הביניים
שבר של קערת שיש
113
176349/641436
ביזנטית, ימי הביניים, עות'מאנית, ימינו
 
114
176282/641451
לא נשמרו חרסים