נפתח ריבוע חפירה (4 × 5 מ') ובו נחשפה מחציתו הצפונית של בור המים (L4; איורים 2, 3). הבור מעוגל ונחצב ברובו בסלע האם. החלק המערבי של דופן הבור נבנה ממילוי של אדמה ואבנים, אולי כיוון שסלע האם בחלק זה נמוך. רוב הדופן השתמרה לגובה 1.2 מ'; חלק קטן בצד המזרחי השתמר לגובה של כ-2.5 מ' והוא מתעגל פנימה, זהו קטע מתקרת הבור. לפי הטיח בבור עולה שהוא נחצב כנראה בימי הבית השני.
לאחר שהבור יצא משימוש הוא התמלא באדמת סחף (L3; איור 4) שהתגלו בה חרסים רבים, בהם קנקנים (איור 1:5, 2) ופכים (איור 3:5, 4) מתקופת הברזל 2 ושברי גוף מהתקופות הרומית והביזנטית (לא צוירו). החרסים אינם מתארכים את הבור או את מועד יציאתו משימוש. החרסים מתקופת הברזל 2 נסחפו לבור מאתר סמוך מהתקופה, אולי מהמצודה (נגבי תש"ל).
מעל לאדמת הסחף התגלה מילוי של פסולת חציבה (L2; איורים 4, 6), שמקורה אולי בחציבת מערות הקבורה שבסביבת האתר. חלקה המערבי של דופן הבור התמוטט בעת השלכת פסולת החציבה לתוכו וחלקי טיח שנפלו מחלק זה התגלו מעורבים בפסולת החציבה. בחלק העליון של המילוי של פסולת החציבה התגלו שני כלי אבן שתאריכם אינו ידוע: כלי אחד (0.11 מ' קוטר, כ-1.1 ק"ג; איור 7) עשוי מאבן חול מעוגלת ושטוחה ושימושו אינו ברור וכלי שני (0.17 מ' קוטר, כ-7 ק"ג; איור 8) עשוי מאבן בזלת מעוגלת וייתכן שהוא אבן בליסטרה.