שטח A (משמר איילון, מערב; נ"צ רי"ח 19474-92/641447-546; רי"י 14474-92/141447-546). בחמישה ריבועים (A-E) שנפתחו בציר מזרח–מערב (איור 2) נתגלו שרידיה של דרך עתיקה (5.6-3.9 מ' רוחב), בציר כללי מזרח–מערב, תחומה משני צדיה בקירות מאבנים מהוקצעות שמידותיהן לא אחידות (עד 0.4 מ' עובי), אשר הונחו בשני נדבכים. שני הנדבכים בקירות התיחום שנתגלו בריבועים B, D ו-E הם משני שלבים. החלק המרכזי של הדרך רוצף בשכבה של אבנים קטנות (כ-0.2 מ' עובי). נתגלו עדויות לשני שלבי ריצוף, שניהם ככל הנראה של הדרך. לצד הדרך נתגלו שברי כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית, ואולי אף מן התקופה המוסלמית הקדומה (איור 3: 5-4). כמו כן נתגלה שבר של כלי מדידה מאבן, שזמנו התקופה הרומית (איור 3: 6). על פני השטח מחוץ לריבוע נתגלה מטבע מאמצע המאה הד' לסה"נ (ר"ע 97480). בריבוע בדיקה שנפתח מצפון לשטח החפירה לא נמצאו שרידים אדריכליים.

על פי רוחבה של הדרך ואופן בנייתה ניתן לקבוע כי היתה זו דרך ראשית. י' רול זיהה על פי מקורות היסטוריים דרך ראשית אחת שעברה באזור, דרך אל-קבאב, שקשרה בין לוד לאמאוס (ספר זאב וילנאי ב': 123) אולם עד כה לא נתגלו שרידיה ומקובל היה כי היא לא שרדה. אפשר כי הדרך שנתגלתה היא דרך לוד–אמאוס, כפי שמרמזים מיקומה, כיוונה וזמנם של שברי כלי החרס שנתגלו לצדה.

 

 

בשטח B (אל-קבאב; נ"צ רי"ח 195428-53/641089-155; רי"י 145428-53/141089-155) נחפרו שני ריבועים. בריבוע אחד נתגלו שרידי קיר בציר מזרח–מערב שנבנה מאבנים מסותתות (עד 0.5 מ' עובי), אשר השתמרו לגובה שני נדבכים. בריבוע השני נתגלו אבנים רבות, ככל הנראה מפולת של קיר שנהרס בעבר. בשני הריבועים נמצאו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית (איור 3: 3-1).

 

בשטח C (עין ירוד, דרום; נ"צ רי"ח 195090-213/640864-923; רי"י 145090-213/140864-923) נוקו ותועדו שרידים ארכיאולוגיים הנראים על פני השטח. נתגלו שני בורות פעמוניים, שנמצאו כמעט מלאים באדמה ובפסולת מודרנית, וכן חציבות ושרידים דלים של קירות. במקומות רבים בשטח ניתן היה לזהות שרידי חציבה של גושי אבן, ובמשטח סלע אחד נתגלו תעלות מצטלבות (כ-0.15 מ' רוחב ועומק) – ככל הנראה מחצבה שלא הושלמה בה העבודה. נמצאו שברי כלי חרס מן מהתקופה הרומית-ביזנטית.