נפתח ריבוע חפירה אחד ונחשפו שני קברי ארגז (המערבי: 0.76 × 1.90 מ'; המזרחי: 0.73 × 2.04 מ'; איורים 2, 3); כיסויי הקברים נפגעו ברובם בעבודות במקום. שני הקברים נכרו באדמת לס (1.2 מ' עומק) בציר מערב–מזרח, ודופנותיהם דופנו בלוחות של אבן גיר רכה. בקבר המזרחי השתמרה אבן כיסוי אחת. בעקבות שינוי תוואי קו הביוב נמנעה החפירה בקברים. לא התגלו שברי כלי חרס. נראה שהקברים היו חלק מבית הקברות של החורבה, השוכן ממערב לה. על סמך זמנם של קברי ארגז אחרים באזור, ובהם למשל קבר דומה שנחשף בחלק הצפוני של האתר ותוארך לתקופה הביזנטית (פארן תשס"א: 120), נראה כי שני הקברים שנחשפו בחפירה נכרו אף הם בתקופה הביזנטית.