בשטח החפירה (3.5 × 6.0 מ') נתגלו שרידים דלים של שני קירות. הם נבנו מאבני גזית מכורכר (0.15 × 0.20 × 0.40 מ') והשתמרו לגובה נדבך אחד. הקיר האחד נבנה בציר מזרח

-מערב והקיר האחר — בציר צפון-דרום. מדרום לקיר שצירו מזרח-מערב התגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזאנטית, ובהם כלי אנטיליה (איור 1). נראה ששרידי הקירות שייכים למכלול אדריכלי גדול יותר שמשתרע מחוץ לתחום החפירה.