האתר נמצא על גבעת בזלת, הנוחה להתיישבות חקלאית, מצפון למושב יונתן.בסקרים שנערכו באתר (חדשות ארכיאולוגיות צד: 7-6; Gregg R.C. and Urman D., Jews, Pagans and Christians in the Golan Heights: Greek and Other Inscriptions of the Roman and Byzantine Eras, Princeton, 1996, p.172) נמצאו שרידים מהתקופות הרומית המאוחרת והממלוכית שכללו שרידי מבנים, אבני בנייה, קברים וקרמיקה. כן נמצאה קרמיקה מתקופת הברונזה הקדומה.

 
הסקר נערך ממערב לאתר הצמוד לתעלה שנפרצה על ידי צה"ל ועד לנטיעות קק"ל (איור 1).
חציבת התעלה פגעה בצפון האתר בקברי ארגז השייכים כנראה ליישוב מהתקופה הרומית-ביזנטית. לא נמצאו עתיקות מלבד מעט שברי כלי חרס ונראה כי שטח הסקר היה מחוץ לשטח האתר העתיק.