בסקר בבית הקברות הישן של הכפר א-טייבה, 100 מ' ממערב לחורבת חדד וכ-50 מ' מצפון לח' א-טייבה, תועדו קברים ושבר של סרקופג (טפר 2012), 50 מ' מדרום-מערב לשטח החפירה. יש לפיכך להניח שמצפון לחורבת חדד ולח' א-טייבה היה בית קברות בתקופות הרומית והביזנטית וארון הקבורה שנחשף בחפירה הוא חלק מהקבורה העתיקה של ח' א-טייבה או חורבת חדד.