בור המים שנתגלה בחפירה היה חלק מהעורף החקלאי המערבי של היישוב בבאר שבע בתקופה הביזנטית. לעורף החקלאי של באר שבע, שראשיתו בתקופה הביזנטית ואשר השתרע ממערב לעיר ומצפונה, שייכים בורות מים, סכרים, בתי חווה ומבנים אחרים שנתגלו בסקרים ובחפירות ממערב ומצפון לעיר (נחשוני תשס"א; סונטג 2012ישראל, סרי ופדר תשע"ג; ניקולסקי 2014).