נחפרה מערת קבורה ובה שלושה כוכים (איור 2). באזור המערה מורכב הסלע משכבת גיר קשה (כ-2 מ' עובי) המכסה על סלע קירטון שבו נחצבה מערת קבורה משפחתית בת שלושה כוכי קבורה (איור 3). שני כוכים נחצבו בכיוון צפון–צפון-מזרח (L101; עומק 2.2 מ', רוחב 0.75 מ', גובה 0.75 מ' ו-L102; עומק 2.2 מ', רוחב 0.75 מ', גובה 0.7 מ'; איור 2: חתך 1–1) ואחד בכיוון מזרח–דרום-מזרח (L103; עומק 2.1 מ', רוחב 0.75 מ', גובה 0.75 מ'; איור 2: חתך 2–2). בחפירת הכוכים נמצאו עצמות אדם (ר' דוח אנתרופולוגי להלן). בקרקעית כוך 102, בקצה הצפוני, נמצא שקע מרובע חצוב (איור 4). בכוך 103 נמצאה מתחת לגולגולות פכית מטיפוס אפרסמון המתוארכת למאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ (איור 1:5). בדופן המזרחית של הכוך נחשפה גומחה רדודה ונראה שייעודה אינו ברור (איור 6). בחזית הכוכים אולם עמידה מרובע שנהרס כולו בעבודות הפיתוח. מחוץ לכוך 103 נמצאו שברים של קנקן שק המתוארך אף הוא למאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ (L100; איור 2:5).

 
דוח אנתרופולוגי
ורד אשד
 
במערה התגלו כוכי קבורה; חזית המערה והחלל המרכזי לא השתמרו. העצמות בכוכים היו במצב השתמרות גרוע ונמצאו מפוזרות בכוכים ללא עדות לקשר אנטומי ביניהן, רמז לשוד בתקופה קדומה. השתמרותן הגרועה של העצמות הקשתה על שחזור המדדים האנתרופולוגיים המלאים. השלדים נבדקו בשטח החפירה ונמסרו לקבורה חוזרת.
בכוך 101 נמצאו שברי עצמות אדם המייצגות, על פי כפילות עצם שוק ימין, לפחות שני פרטים בוגרים (Bass 1987).
בכוך 102 נמצאו שברי עצמות אדם לא אינדיקטיביות, המייצגות לפחות פרט אחד בוגר.
בכוך 103 נמצאו שברי עצמות אדם המייצגות, על פי כפילות גופי עצמות ירך, לפחות ארבעה פרטים בוגרים (Bass 1987) ופרט אחד צעיר, בגיל 15–19 שנים, על פי שלבי איחוי האפיפיות בעצמות הארוכות (Johnston and Zimmer 1989). שניים מן הבוגרים בגילאים 20–30 שנים, על פי רמת שחיקת השיניים (Hillson 1986), מהם פרט אחד ממין נקבה, על פי מדידת קוטר ורטיקלי של ראש עצם הזרוע (Bass 1987).
 
נחשפה מערת קבורה משפחתית ובה שלושה כוכים שבהם נקברים אחדים. הממצא החומרי דל ונראה כי המערה נשדדה בעבר.