נפתחו שני ריבועי חפירה בתחומיה של חורבת אנושה (איור 2), במקומות שבהם ניכר היה בבדיקות המקדימות כי יש חציבות. בריבוע הצפוני (איור 3) נחשפה שכבה דקה של סלע גיר קשה ומתחתיה סלע גיר רך; לא התגלו סימני חציבה. בחפירה בריבוע התגלו מעט שברי כלי חרס לא אינדיקטיביים וכן מטבע ברונזה (L104) של קונסטנטינוס הב' (המאה הד' לסה"נ). בריבוע הדרומי (איור 4) נחשף סלע גיר קשה וכיסים של סלע גיר רך; לא התגלו סימני חציבה. בחפירה בריבוע התגלו מעט שברי כלי חרס שחוקים ולא אינדיקטיביים. המטבע שהתגלה בחפירה מלמד כי בסביבת חורבת אנושה התקיימה פעילות בתקופה הביזנטית.