בחלק הצפוני של שטח החפירה נחשפו שרידי חדר מלבני (L3; מידות 2.5 × 4.0 מ'; איור 2), שקירותיו טויחו בשכבה דקה של טיח בהיר. הריצוף בחדר עשוי אריחי אבן בני ימינו. בקיר הדרומי של החדר הותקנה גומחה. במרחק כ-4 מ' מדרום למבנה נחשף בור מים חצוב בסלע (L7; קוטר 4 מ', קוטר הפתח 0.9 מ'; איורים 3, 4), שחלקו המערבי נהרס בעבודות פיתוח באתר. הבור טויח בשכבה עבה של טיח אפור, שמעורבים בו גריסי אבן קטנים. תכולתו של הבור לא נחפרה. בקרבת בור המים מדרום נחשפה תעלה חצובה בסלע (L6; אורך 5 מ', רוחב 0.35 מ', עומק מרבי 0.5 מ'; איור 5), שהוליכה כנראה מי נגר אל הבור. צמוד לתעלה מצפון נחשף מתקן עגול חצוב בסלע (L4; קוטר 0.5 מ', עומק 0.3 מ'; איור 5), שרק חלקו הצפוני השתמר. במרחק כ-3 מ' ממזרח למתקן נחשפה חציבה רבועה בסלע (L8; מידות 0.75 × 0.90 מ', עומק 0.2 מ'; איור 6), כנראה מתקן. מצפון לחציבה זו נחשפה מחצבה מלבנית קטנה (L5; מידות 1.10 × 1.56 מ', כ-0.26 מ' עומק; איור 6).