מרבית המחצבות (אתרים 65, 66, 71, 78) נמצאו על מדרונות מתונים ליד מחשופי סלע; בחלקן נראו תשלילים של אבני בנייה. באתר 66 נמצא קבר (איור 2) נוסף על המחצבה (איור 3).

 
המתקנים (אתרים 68, 70, 74–78) כוללים ספלולים, בודדה ואולי גת. מרבית האתרים היו מכוסים בקרקע ובצמחייה ולפיכך לא ניתן היה לקבוע את אופיים.
 
ערמת הסיקול (אתר 69) נמצאה על מדרון מתון והייתה פגועה קשה. לערימה מתאר מעוגל (כ-4x5 מ') והיא בנויה מאבני גוויל קטנות ללא קיר תוחם ברור.
 
ממזרח לכביש 38 ומצפון לצומת אשתאול הובחן מחשוף גדול של צור טבעי (אתר 73). האתר הסמוך לאתר מתקופות הברונזה הקדומה והביניימית בצומת אשתאול (חדשות ארכיאולוגיות 120, חדשות ארכיאולוגיות121) שימש אולי מקור להכנת כלי צור.
 
ריכוז גדול של מחצבות, מתקנים חצובים, בורות מים וקברים הובחנה במדרון הצפוני, מתחת לחלק הצפוני-מערבי של מושב נחם (אתר 79). אופיו של הריכוז מעיד על אתר ארכיאולוגי גדול יותר שהיה כנראה על פסגת הגבעה שבתחום המושב היום.