ריבועים TX. נחשפו יסודות של חמישה קירות (8–W4; איור 2), שנבנו באבנים מסותתות, לוכדו באדמת חמרה וטויחו בטיח לבן. החפירה לא העמיקה עד תחתית הקירות. יסודות אלה הם חלקו המערבי של מבנה שזוהה כ'בית נבולסי' או 'מועדון ישורון' על סמך מפות מתחילת המאה הכ', ספרות בת ימינו ושיחות עם אנשים. המבנה עמד באמצע צומת הרחובות ונהרס בשנות השבעים של המאה הכ' כשהורחב הצומת. על סמך מטבע שהתגלה בריבוע Y (להלן) נראה שהמבנה נבנה במחצית השנייה של המאה הי"ט לסה"נ.

 
ריבוע Y. נחשפו שני קטעי קירות (W2 ,W1), שנבנו באבנים מסותתות ולוכדו באדמת חמרה; הם השתמרו לגובה חמישה נדבכים. מתחת לכל אחד מהקירות נחשפה קשת תמיכה. בשפכים מתחת לקיר 1, במפלס קשת התמיכה, התגלה מטבע מימי עבדול חמיד הב' (1876–1909 לסה"נ). נראה שקירות אלה הם חלק מיסודות המבנה שנחשף בריבועים TX.
 
ריבוע Z. נחשף תא בנוי קטן, מקומר (W3; קוטר 1.2 מ', גובה 1.3 מ'), שהוא קצה של תעלת ביוב, שניקזה כנראה את המבנה שיסודותיו נחשפו בריבועים TX. התא נבנה באבנים מסותתות שלוכדו באדמת חמרה.
 
בחפירה התגלו חרסים משלהי התקופה העות'מאנית, ובהם קערות מזוגגות (איור 3: 1–8), קערות פשוטות (איור 3: 9), קדרות (איור 3: 10–13), סיר בישול (איור 3: 14), קנקנים (איור 3: 15–20), בהם שניים שחורים מטיפוס כלי עזה (18, 19) ושבר מקטרת מעוטר (איור 3: 21).