בריבוע A1 ומדרום לו נחשפו שרידי חומה מורכבת מפן חיצוני (W308) שהשתמר לגובה שבעה נדבכים ופן פנימי (W311), שנבנו בבנייה יבשה מאבני שדה גדולות

(0.3 × 0.4 × 0.7 מ') והושתתו על הסלע, ושביניהם מילוי מפולס (L304) של אדמה ואבני שדה גדולות (0.4 × 0.6 × 0.7 מ'). אל הפן הפנימי של החומה נסמך מבנה שקירותיו

(W312 ,W310; גובה השתמרות 1.6 מ') נבנו אבני שדה במגוון גדלים והושתתו על הסלע, שאליהם ניגשה רצפה (L340) עשויה אדמה כתושה מהודקת ואבנים קטנות.

הממצא הקרמי שהתגלה על הרצפה כלל קערות (איור 1:2, 2), סיר בישול (איור 5:2), פך בישול (איור 10:2) וקנקן (איור 11:2) המתוארכים לתקופת הברזל 1.
בשלב מאוחר נבנה קיר (W314; איור 3) בכיוון מזרח–מערב שחסם את הכניסה לחדר והפריד אותו מחדר אחר (L332) שהמשכו מחוץ לשטח החפירה.
הממצא הקרמי משלב זה כלל סירי בישול (איור 3:2, 4, 6–9), ידית קנקן (איור 12:2) ונר (איור 13:2) המתוארכים לתקופת הברזל 1.
 
בריבוע A3, מעל הסלע, נחשף מפלס של אדמה כתושה מהודקת ואבנים קטנות, אולי תשתית ריצוף.