בתוך החול נתגלו שברי כלי חרס אחדים. בעומק של מטר אחד נמצא קנקן שחלקו העליון שובר במתכוון, שוכב על צדו, בסיסו פונה צפונה (איור 2). לקנקן (איור 1:3) גוף המתרחב במרכזו והולך וצר כלפי הבסיס המחודד; קנקנים דומים מתוארכים למאות הו'–הד' לפסה"נ.

בתוך הקנקן נתגלו שברים קטנים של עצמות שעליהם הונחו שברי קנקנים אחרים ושברי שני נרות (איור 4). העצמות הן של תינוק שזה עתה נולד, ייתכן אף עובר. הנרות (איור 2:3) אופייניים לתקופה הפרסית.
בחתך חפירה כמטר אחד ממערב לקנקן נראו שברים אחדים של עצמות אדם, שלא נחפרו.
 
קבורת תינוקות ועוברים בקנקנים מוכרת בתקופת הברזל מן החפירות באכזיב, אך המנהג לא ידוע בתקופה הפרסית (א' מזר, מידע בע"פ). העצמות שהתגלו סמוך לקנקן מעידות שלא היתה זו קבורה בודדת. כנראה שבמקום היה בית קברות של יישוב בן התקופה הפרסית ששרידיו נחשפו מתחת לכנסייה.