שרידי בנייה (13, 18). באתר 13 שרידי בנייה מסיבית הכוללים קירות בנויים אבנים מסותתות, מתקן מלבני (0.7×1.8 מ') חצוב ומטויח שאליו מחוברת תעלה מטויחת (0.65 מ' אורך, 0.12–0.18 מ' רוחב), מחצבה עתיקה ובור מים/מערה. האתר תחום בקיר שדה בנוי אבנים מסותתות שמקורן כנראה בבנייה קדומה, ובהן אבן סף גדולה (איור 2), ונחפר חלקית בעבר (הרשאה מס' 3001-A). בשטח מישורי הנתמך בקירות בנויים אבני גוויל התגלה קיר (3 מ' אורך) שראשו בנוי אבנים מסותתות. על פני השטח שסביב הקיר נמצאו שברי כלי חרס רבים מהתקופה הרומית הקדומה.
 
קירות טרסה (1, 2, 4, 12). קיר טרסה 1 (עד 2.5 מ' רוחב), שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי שני פנים מאבני בנייה עתיקות ואבני גוויל עם מילוי אבנים קטנות והשתמר עד גובה שלושה נדבכים; צמוד לו פזורים שברי כלי חרס ממגוון תקופות. לקיר טרסה 2 תוואי מתעגל והוא בנוי שתי שורות של אבני גוויל ואבנים מסותתות ברישול, עם מילוי אבנים קטנות. קיר טרסה 4, שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי שתי שורות אבנים מהוקצעות וביניהן מילוי אבנים קטנות (עד כ-1 מ' גובה השתמרות), והושתת על הסלע. קיר טרסה 12, שכיוונו מזרח–מערב, בנוי שתי שורות של אבני גוויל גדולות ניצבות וביניהן מילוי אבנים קטנות.
 
מערות קבורה (15, 16). למערה 15 חזית חצובה (5 מ' אורך, לפחות 1 מ' גובה) שבה ניכרת תחילתו של פתח קשתי וחצר חצובה, מכוסים באדמה וצמחייה. כ- 50 מ' צפונה, לאורך אותה מדרגת סלע, נמצאה חציבה (16; כ-4.5 מ' אורך), אולי מערה נוספת.
 
ערמת סיקול (8; 6×10 מ') מורכבת בעיקר מאבני בנייה מסותתות ברישול ואפשר שמקורה בהריסת מבנה.
 
גתות (9, 10). לגת 9 משטח דריכה (1.8×2.5 מ') שדופנותיו חצובות (עד 0.4 מ' עומק) והוא נוטה למערב; אפשר שבור האיגום חצוב בצד זה. באתר 10 התגלתה גת שלה משטח דריכה (4×5 מ'; איור 3) נוטה לצפון שדופנותיו חצובות (0.05–0.60 מ' עומק) ובמרכזו סדק עמוק, וכן בור שיקוע (0.75×1.00 מ') ובור איגום (1.3×2.0 מ') שעומקם לא ידוע, לצד מתקנים חצובים (להלן).
 
מתקנים חצובים (5, 10, 20). למתקן 5 צורה לא רגולרית והוא חצוב בגוש סלע (1.0×1.5 מ'); ייתכן שבצדו הדרומי-מערבי חצוב אגן. באתר 10 התגלו מתקן מלבני ואגן. למתקן המלבני (0.6×0.9 מ') דופן חצובה בדרום (0.2 מ' עומק) ואילו דופנותיו האחרות נמוכות מעט; בפינתו הצפונית-מזרחית ספלול (0.15 מ' קוטר) שאליו התנקזו נוזלים. כשלושה מטרים מדרום-מזרח למתקן נמצא גוש סלע מעוגל שפניו פולסו ובו אגן חצוב
(0.5 מ' קוטר) המתרחב בתחתיתו. מתקן 20 נמצא מכוסה בצמחייה ובאדמה, וגלוי לעין רק בפינה אחת.
 
ספלולים (3, 17, 19). חלק מהספלולים התגלו מלאים באדמה ובמים ואי אפשר היה למדוד את עומקם. באתר 3 התגלה גוש סלע (1×3 מ') ועליו ספלול (0.2 מ' קוטר), וכשלושה מטרים מצפון-מערב לו גוש סלע (0.5×1.0 מ') שבו חצוב ספלול נוסף (0.18 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). ספלול 17 (0.35 מ' קוטר) חצוב בגוש סלע מפולס (5×7 מ'). אתר 19 הוא משטח סלע מאורך (2.5×10.0 מ') שכיוונו מזרח–מערב ובו חצובים שלושה ספלולים ואגן. לספלול המערבי (0.5 מ' קוטר) צורת חרוט, וכמטר אחד מצפון לו נמצא ספלול קטן (0.12 מ' קוטר, 0.18 מ' עומק). בצדו המערבי של גוש הסלע חצוב אגן מרובע (0.5×0.5 מ', 0.2 מ' עומק) שבפינתו הדרומית תעלה (0.18 מ' אורך, 5 ס"מ רוחב), וכשני מטרים ממזרח לו חצוב ספלול (0.25 מ' קוטר).
 
בור מים (7) התגלה מלא באדמה ומכוסה בצמחייה ולו פתח מלבני (1.0×1.8 מ', לפחות 1 מ' עומק) שדופנותיו חצובות ברישול.
 
באר (11; 3 מ' קוטר, לפחות 5 מ' עומק; איור 4) ליד עץ דקל. דופנותיה בנויים באבנים מסותתות היטב, גדולות (0.4×0.5 מ') ובינוניות (0.3×0.4 מ'), וסביבה שרידי קירות מבנה.
 
מחצבות (6, 14, 21). מחצבה 6 נמצאת על גוש סלע (5×5 מ') ובה שלוש אבנים (0.6×1.5–1.8 מ') מוקפות תעלות ניתוק (0.5 מ' רוחב, 0.15 מ' עומק). במחצבה 14 (איור 5) חמש מדרגות רדודות (2×2 מ' כל אחת, 5–10 ס"מ עומק); צמוד למדרגה התחתונה נמצאה גת עם משטח דריכה קטן (1.0×1.5 מ') ובור איגום (0.7 מ' קוטר). במחצבה 21
(3×3 מ') עקבות תעלות המעידים על ניתוק חמש אבנים לפחות.