נחשפו שבע חציבות מעוגלות בסלע קירטון רך (1.5–4.0 מ' קוטר, 1 מ' עומק מרבי; איורים 1, 2), ובתוכן אדמה חומה לא מהודקת שמעורבים בה אבנים בינוניות וקטנות, חרסים רבים ועצמות בעלי חיים. חלקן העליון של החציבות נהרס, ולא ברור האם היה חיבור בין החציבות. באחת החציבות (L103), בצד המזרחי, הובחנה כנראה מדרגה (כ-0.4 מ' גובה); אפשר שמדרגה זו הוליכה למבנה עליון שלא השתמר. בחלק הדרומי של החפירה נחשפו שלושה רבדים של אדמה חומה, שמעורבים בה חרסים ועצמות בעלי חיים; שניים מהם צמודים לקיר בטון ומהשלישי השתמרה רק שכבה דקה.

הממצא הקרמי שהתגלה בתוך החציבות מתוארך לימי הבית השני (המאה הא' לפסה"נ עד המאה הא' לסה"נ), וכולל בעיקר כלי אגירה, ובהם קרטר (איור 3: 2), קנקנים (איור 3: 3–11) ופכים (איור 3: 12), וכן כמות שברים ספורים של שפות סירי בישול (איור 3: 1).