בחפירה נחשפו שרידים מן הקיר הצפוני של התעלה, שהשתמר לגובה נדבך אחד בצד מערב ולגובה שני נדבכים בצד מזרח, ומן הקיר הדרומי של התעלה, שנהרס ברובו, כנראה בשנת 1947. רוב לוחות הריצוף בקרקעית התעלה השתמרו. בחפירה שוחזר תהליך בניית התעלה. תחילה נחפרה בחול הזיפזיף תעלת יסוד (כ-2 מ' רוחב). בתחתית תעלת היסוד הונחה תשתית של אבני כורכר ואדמת חמרה. מעל התשתית הונחו לוחות ריצוף מאבן חול (0.10×0.50×0.65 מ'). לאחר מכן נבנו קירות התעלה מאבני כורכר גדולות, חלקן מלבניות (0.4×0.5×0.7 מ') וחלקן רבועות (0.3×0.3×0.4 מ'); האבנים הונחו על קצוות לוחות הריצוף, ובכך קובעו לוחות אלה למקומם. בשלב הבא מולאה תעלת היסוד באבני כורכר ואדמת חמרה לתמיכת קירות התעלה. האבנים ששימשו לבניית הקירות סותתו בסיתות אלכסוני בצדן הפונה אל פנים התעלה, ועל חלקן הובחנו תווי סתתים (איור 3). לבסוף טויחו החיבורים בין אבני הבנייה בקירות וכן טויח החיבור בין הקירות לרצפת התעלה. נראה כי הטיח שימש לאיטום החיבורים בין האבנים ולא לאיטום כל התעלה. התעלה יורדת בשיפוע מתון של כ-0.5% ממערב למזרח.