החפירה נערכה בין התיאטרון בדרום העיר לבין הפורום שבמרכזה (איור 1), התרכזה בהמשך חשיפת הקרדו משנים עברו ונמנעה מבדיקות תיארוך וסטרטיגרפיה. נפתחו 11 ריבועים (6.50-7.00 × 5.00 מ') לאורך הקרדו וברוחבו (איור 2) ונעשה שימוש בנקודות הגובה היחסי מחפירות העבר שקבעו את מפלסיו לכל אורכו. בשלוש נקודות הורחבה החפירה אל מעבר לגבולות הריבוע לאיתור קווי אבני השפה ממזרח ומערב (לוקוסים 111, 112, 114; איור 3). נחפרה אדמת מילוי שהכילה אבנים קטנות וקרמיקה וכמות רבה של פסולת מודרנית מהמאה הקודמת. בחלק מהתוואי ניכרים סימני פגיעה ושוד של אבני הריצוף שהשתמרו בשני קטעים (1, 2) בלבד. בקטע נוסף (3; איור 4) שרד קיר אבני השפה המזרחי של הקרדו.
 

קטע 1
בקטע הדרומי (לוקוסים 101, 102; איורים 2, 3) נחשף ריצוף של לוחות אבן גיר גדולים

(1.0× 0.8 מ'), לצד הדופן המזרחית של הקרדו, דומים לאלה שנחשפו בעבר בחלק הצפוני. נחשפו גם אבני ריצוף קטנות יותר (0.45 × 0.30 מ') במרכז הרחוב ולצד הדופן המערבית, שהשתמרותם דלה והם משקפים קרוב לוודאי השלמות ותיקונים של הריצוף המקורי. הריצוף מונח באלכסון לרוחב הרחוב בדומה לקטעים האחרים ובדומה לרחובות אחרים מהתקופה הביזנטית, למשל בית שאן (ר' חדשות ארכיאולוגיות צ"א 14-13, צ"ג 36) .
מהפן החיצוני של קיר אבני השפה המזרחי של הקרדו, W107, הבנוי שתי שורות אבני גזית, נחשפה אבן גזית (לוקוס 112, 0.73 × 0.60 מ'). בקטע שבו הקיר לא השתמר נמצאה שכבת עפר מהודק ואבנים קטנות (לוקוס 106). מהקיר המערבי נחשפה תשתית הפן הפנימי (לוקוס 111, 0.5 × 1.9 מ'), הבנוי נדבך אחד של אבני גזית מגיר.
לאורך צדו המערבי של הרחוב לא נמצאו שרידי קיר אבני השפה. ריצוף הקרדו השתמר בקטע זה לרוחב של 5.3 מ' .
 

קטע 2
בחלקה המרכזי של החפירה (לוקוסים 104, 105, 108; איור 4) נחשף קטע הריצוף הגדול, אבניו, קטנות ובלויות, מונחות באלכסון. לאורך צדו המזרחי של הרחוב נחשף קיר אבני השפה (W116 ,W115 ,W110) הבנוי שתי שורות אבני גזית בנדבך אחד (10.27 × 0.50 מ'). השורה הפנימית מונחת בחלקה על אבני הריצוף והחיצונית לא נחשפה במלואה. קיר אבני השפה המערבי לא נמצא בקטע זה. גם כאן רוחב הרחוב שנשתמר 5.3 מ' ונחשפה בו תעלת ניקוז (לוקוס 120, 2.86 × 0.40 × 0.37 מ'; איור 3) החוצה את הרחוב. קירות התעלה בנויים לוחות אבן ניצבים הנושאים קירוי לוחות שחלקם התמוטטו ונשברו. תחתית התעלה בנויה אבנים ולא נמצאו בה שרידי טיח. יש להניח כי התעלה התחברה לתעלת ניקוז ראשית שנמשכה לאורך הקרדו, כנראה באחד מצדדיו.
 

קטע 3
בחלקה הצפוני של החפירה (איור 4) לא השתמר ריצוף הרחוב למעט לוחות אחדים (לוקוס 118) אך שרד קטע ארוך יחסית של קיר אבני השפה המזרחי

(W125 ,W122 ,W121; מידות 14.90 × 1.10 × 0.58 מ'), הבנוי שתי שורות אבני גזית בנדבך אחד. אבני הפן החיצוני גדולות ומסותתות יותר מאלו שבפן הפנימי ותשתית הקיר עשויה אבנים קטנות.

 

שברי כלי החרס שנמצאו בשכבת המילוי מעל לריצוף הקרדו מייצגים כמה תקופות וכוללים פערור מתקופת הברונזה הקדומה 1 (איור 1:5), קדרה (איור 2:5) וקנקן מתקופת הברונזה התיכונה 2 (איור 3:5), סיר בישול מתקופת הברזל (איור 4:5) וקערות (איור 8-5:5), קדרת בישול (איור 9:5) וקנקנים (איור 10:5, 11) מהתקופה הביזנטית.
נמצאו שמונה מטבעות, מהם זוהו שישה: אחד מימי קונסטנטינוס הא' (317 לסה"נ; לוקוס 101; ר"ע 100471) ממטבעת ארל בצרפת (איור 6), אחד מהמחצית הראשונה של המאה הד' (346-341 לסה"נ; ר"ע 100472), שלושה מטבעות מהמחצית השנייה של המאה הד' לסה"נ (ר"ע 100473-5) ומטבע מהמאה הד' עד ראשית המאה הה' לסה"נ (ר"ע 100476).