בחפירת בדיקה (הרשאה מס' 740-A*; נ"צ — רי"ח 238/755; רי"י 188/255) בגומחה קטנה בסלע במעיין ביישוב לא התגלו כל שרידים עתיקים. הגומחה אינה חלק מאתר עתיקות.