נחפרו תשעה ריבועים על המדרון הסלעי, ונחשפו שרידי מבנה שנוסד בתקופת הב"ת 2ב' או הב"ת 2א'–ב'. ייתכן שקירות הרוסים אחדים שנמצאו במפלס גבוה בפינה הצפונית-מזרחית מעידים על שכבה מאוחרת יותר שלא השתמרה.

נחשפה יחידה אדריכלית מדורגת הכוללת כמה מרחבים (כ-175 מ"ר; איור 2) — מבנה מרכזי שלו שני חדרים שקירותיהם נבנו מאבני גוויל בינוניות. על הסלע נמצאה שכבת עפר מהודק, אולי תשתית מפולסת לריצוף. בחלק מפינות החדרים נמצאו שרידי פיטסים או קדרות, רובם במצב השתמרות גרוע. את המבנה מקיפה מערכת של מסדרונות מרוצפים בלוחות אבן גדולים (איור 3). נמצאו לפחות שני פתחים למבנה: במערב ובדרום, ובו אבן פותה. במסדרונות ובחדרים נמצאו חרסים רבים, כלי אבן ושני פגיונות ברונזה (איור 4). את המסדרונות מקיפים קירות בנויים מאבני גוויל גדולות שהשתמרותם מרשימה — ארבעה נדבכים (כ-1.5 מ' גובה).
במורד החלק המערבי באזור שבו פולס הסלע הטבעי, הונחה תשתית עפר מהודק ועליה השתמר חלק קטן מרצפה עשויה לוחות אבן. מדרגת סלע מפולסת נוספת, נמוכה יותר, נחשפה ממערב ונחפרה בחלקה. על מפלסים אלה נמצאו שברי גוף רבים של פיטסים, קנקנים וקדרות. באבן אחת נמצא חור חצוב, ובו מצבור של מקבות אבן ואבני שחיקה.
כחמישה–שישה מטרים מדרום ליחידה זו נמצאו שרידים של שני קירות נוספים, ואולי גם תעלה בנויה, המעידים על מכלול בנוי גדול יותר מזה שנחפר. 
 
מהחפירות עולה כי האתר נוסד בתקופת הב"ת 2א–ב, או בתחילת הב"ת 2ב, והמשיך כנראה להתקיים עד לסוף התקופה. על פי סקרים ובתצלומי אוויר ומפות ישנות נראים שרידי קירות מצפון וממערב, ונראה שהאתר היה הרבה יותר גדול מהשטח שנחפר ורובו לא השתמר. נראה שהוא חלק מהתפרוסת הכפרית ההררית בגליל המערבי והעליון במחצית הראשונה של האלף השני לפסה"נ. ההשקעה הרבה בבניית מסדרונות ובריצוף וכן שני הפגיונות שנמצאו באתרם ולא בקבורה, מעלים תהיות בנוגע לאופי המבנה.