בשטח S נפתחו שני ריבועים (איור 2), ונחשפה בהם שכבה של אדמה חומה כהה (1.0–1.2 מ' עובי; איור 3) ובה כמות גדולה מאוד של אבנים קטנות, חרסים, מעט צור (ירושביץ, להלן) ומעט מאוד עצמות בעלי חיים (להלן). האדמה הצטברה הישר על סלע האם (איור 4) ונראה שנסחפה מהאתר מורחאן. במכלול החרסים קערות (איור 1:5, 2), פערור (איור 3:5), סירי בישול (איור 4:5, 5), קנקנים (איור 6:5–9), פך שלו ידית סרט מעוטרת (איור 10:5), ידיות מדף (איור 11:5–13), ידית סרט (איור 14:5), ידית אוזן שחתכה משולש (איור 15:5), שברי גוף מעוטרים בעיטור סרוק (איור 16:5) ובעיטור חרות בדוגמת קווים אלכסוניים (איור 17:5) וכן דיסק חרס עשוי משבר גוף ממוחזר ששימש אולי פקק (איור 18:5). כל החרסים מתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית והם דומים בצורתם ובחומר הגלם שלהם לחרסים ממורחאן (Covello Paran 2017: Figs. 8, 9) ומאתרים אחרים בעמק חרוד ובסביבתו, כמו תל יזרעאל (Smithline 2017: Figs. 4, 5) וחורבת קישרון (Smithline 2002: Figs. 10–17).

 
עצמות בעלי החיים
נמצאו שלושה שברי עצמות. עצם אחת היא שן מלסת עליונה של עז או כבש צעיר יחסית, לפי רמת השחיקה הנמוכה של השן. העצם השנייה היא חלק מהלסת התחתונה של צבי צעיר מאוד, לפי רמת בקיעת השן הטוחנת השלישית. העצם השלישית אינה ניתנת לזיהוי בגלל מצב השתמרותה. לשיניים יכולות השתמרות טובות שלא כמו לשאר העצמות ולפיכך נראה כי תנאי השימור בתוך שכבת האדמה שבה נמצאו לא היו טובים מספיק ולא אפשרו השתמרות של עצמות נוספות של בעלי חיים.למרות זאת, ניתן לומר כי המכלול מעיד הן על גידול של בעלי חיים מבויתים (צאן) הן על ציד של חיות פרא (צבאים).
 
מכלול הצור
אלה ירושביץ
 
נאספו 39 פריטי צור משכבת האדמה בשטח S (טבלה 1). הפריטים לרוב טריים, אם כי חלקם נושאים פטינה. נראה כי במכלול כמה סוגים של חומר גלם, בולט בהם צור אפרפר הומוגני שעליו כתמים ופסים קרוב לקליפה הגירית. במכלול בעיקר פסולת תעשייה ובה פריטים ראשוניים, נתזים, פסולת גרעין ולהב. הלהב (2.8 ס"מ רוחב, 6.3 מ"מ עובי; איור 1:6) הוא שבר מדיאלי של להב כנעני העשוי מצור הומוגני בצבע בז'. שני הגרעינים שנמצאו במכלול נועדו להפקת נתזים, אחד קטן–בינוני ולו שלושה שטחי נקישה, ושני מנוצל ולו שטח נקישה אחד.
 
טבלה 1. פריטי הצור
פריט
כמות
פריט ראשוני
3
נתז
16
להב
1
פסולת גרעין
2
גרעין
2
כלים
11
לא מזוהים (debris)
4
סה"כ
39

  

בכלים (טבלה 2) שני להבי מגל כנעניים שלהם שינון וברק שימוש מפותח (איור 2:6, 3), האחד שבר דיסטלי עם קטימה (2.9 ס"מ רוחב, 5.4 מ"מ עובי) עשוי מצור הומוגני בגוון אפרפר; השני שבר של הקצה הפעיל המשונן (6.4 מ"מ עובי) עשוי מצור הומוגני בצבע בז'. עוד התגלו כלים בינוניים–קטנים המתאימים למידות של פריטי פסולת התעשייה במכלול, בהם מרצעים ושקערורית שהוכנו על נתזים או על פריטים ראשוניים, נתזים משובררים, להב משוברר ומגרד.
 
טבלה 2. כלי הצור
כלי
כמות
נתז משוברר
2
להב משוברר
1
שקערורית/משונן
2
מרצע
3
מגרד
1
להב מגל
2
סה"כ
11
 
במכלול ניכרות שתי תעשיות נפרדות, אחת של הפקת כלים אד הוק, ובה כלים שהוכנו באתר, כפי שמלמדת פסולת התעשייה, ושנייה של להבים כנעניים, ובה להב ושני להבי מגל. היעדר פסולת תעשייה המלווה ייצור להבים כנעניים מלמד כי הפריטים הובאו לאתר, ככל הנראה כחלק מסחר בלהבי מגל שהופקו באתרי ייצור על ידי סתתים מקצועיים. תופעה זו מוכרת באתרים מתקופות הברונזה הקדומה והברונזה הביניימית. המידות של להבי המגל הכנעניים שהתגלו בחפירה, ובפרט מידות הרוחב הגבוהות יחסית, קרובות מאוד למידות של פריטים מאתרים המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית, כגון בית שאן (Bankirer and Marder 2012) ובית ירח (Bankirer 2006).
 
בחפירה נחשפו עדויות לפעילות אנושית בתקופת הברונזה הביניימית בשולי האתר מורחאן. היעדר ממצאים בשטח N תורם להבנת גבולות היישוב הקדום בתקופה זו. הממצאים במעלה הגבעה ובשדה, אופי השכבה שבה נמצאו החרסים וכלי הצור וטריותם היחסית של ממצאים אלו, מצביעים על כך שבשכבה שנחפרה מכלול שהגיע ממקום קרוב, כנראה מאתר מורחאן. כלי החרס שנחשפו דומים לאלו שהתגלו בחפירות הקודמות. עם זאת, בניגוד לחפירות הקודמות, לא התגלו ממצאים באתרם או כל כלי אבן או בזלת. הסבר אפשרי לכך הוא דגמי הנשיאה של הממצאים ממיקומם המקורי למיקום שבו הם התגלו. כלומר, זרם המים או כל גורם אחר ששינע את הממצאים ממיקומם המקורי לא היה חזק מספיק כדי להזיז כלי אבן או שברים שלהם, אך היה חזק מספיק להזיז את שברי כלי החרס, כלי הצור ועצמות בעלי החיים. הממצאים שתועדו בחפירה מצביעים על אופיו הכלכלי של האתר בתקופת הברונזה הביניימית. למרות מיעוט הממצאים ניתן לומר כי יושבי האתר עסקו הן בגידול בעלי חיים הן בציד בסביבת האתר. כלי הצור שנמצאו באתר חשפו שתי אסטרטגיות שונות להשגת כלים: ייצור מקומי לשימוש מיידי והבאת כלים מורכבים יותר (להבים כנעניים) ממקור אחר.