נחפרה מפולת של אבני כורכר (W102; איורים 2, 3) שכיסתה שני קירות מקבילים (W106 ,W105). בין אבני המפולת התגלו רעפי מרסיי, המתוארכים לשלהי התקופה העות'מאנית (איור 4). מתחת למפולת נחשף קטע מרצפת טיח אפור (L108; איור 5). בין מפולת האבנים לרצפה זוהה לוח נחושת מתפורר; הטיח סביבו היה ירוק, אולי בשל התחמצנות הנחושת. הרצפה ניגשת ממזרח ליסוד של קיר (W101), הבנוי מאבני כורכר. ממערב לשרידים אלה התגלו שרידים של בריכת מים (לא נחפרה), וזוהה הקיר המזרחי שלה (כ-1 מ' רוחב; לא בתכנית), שנבנה מאבני כורכר וטויח בפן הפנימי שלו.

 
שרידי המבנה שנחפר בחלקו הם כנראה שרידים של אחד מבתי הפרדס (ר' ששון תש"ע) שהיו במקום בשלהי התקופה העות'מאנית. ייתכן שמבנה זה הוא בן זמנו של מבנה הסביל או מאוחר לו.