נפתחו שני ריבועים (כ-40 מ"ר; איור 3), ונחשפו שלושה שלבי בנייה (IIII) המתוארכים לתקופת הברזל 2 (המאות הח'–הז' לפסה"נ). נוסף על שרידים אלו נאספו מפני השטח כלי אבן וכלי צור, המעידים על פעילות בסביבת התל בתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה.

 
שלב III. שלב זה נחשף רק בבור בדיקה מתחת לשלב II. נחשפו שרידי רצפה מרוצפת באבני גיר שטוחות (L116) ומעליה הצטברות (L114; איור 4). בין אבני הריצוף נחשף אגן גדול מאבן גיר (L115; כ-0.30 × 0.65 מ') שבמרכזו שקע חצוב (0.3 מ' רוחב, 0.4 מ' עומק). השקע לא נחשף עד תחתיתו בשל הצטברות של אבנים דחוסות, שבמגבלות החפירה לא התאפשר לחלצן (איור 5). המתקן שימש כנראה לעיבוד מזון. מעל הרצפה נמצאו חרסים המתוארכים לתקופת הברזל 2, ובהם קערה מחופה אדום (איור 1:6) וסירי בישול (איור 2:6, 3).
 
שלב II. נחשף קיר (W111; כ-0.75 מ' רוחב; איור 7) שנבנה משתי שורות של אבני גוויל שהשתמרו לגובה נדבך אחד. אל הפן המערבי ואל הפן המזרחי של הקיר ניגשו שתי רצפות (L117, L104; איור 8), הבנויות מאבני גיר שטוחות במגוון גדלים, מהוקצעות בחלקן. שתי הרצפות מייצגות שני חללים בתוך מבנה (L113 ,L106), אך בשל ההיקף המצומצם של החפירה אופיים אינו ברור. מעל הרצפות נמצאו חרסים המתוארכים לתקופת הברזל 2, ובהם קערות (איור 1:9, 2), מורטריה (איורים 3:9, 4), קדרה (איור 5:9), סיר בישול (איור 6:9), פערורים (איור 7:9, 8) וקנקנים (איור 9:9–11).
 
שלב I. נחשף קיר מסיבי (W110; כ-0.9 מ' רוחב, כ-4 מ' אורך; איור 10), שהשתמר לגובה נדבך אחד ונבנה משתי שורות של אבני גוויל בגודל בינוני וביניהן אבני גוויל קטנות. מעל הקיר (L105) נמצאו חרסים המתוארכים לתקופת הברזל 2, ובהם קערות (איור 1:11, 2) וקנקנים (איור 3:11, 4).
מדרום לקיר נחשפה הצטברות (L102), שבה נמצאו חרסים מתקופות שונות, כלי צור, עצמות בעלי חיים ומפולת אבנים (L103), והיא מעידה על פגיעה מודרנית בשוליים הדרומיים-מזרחיים של התל.
 
ממצא הצור. מכלול הצור נאסף מתוך ריבועי החפירה, בעיקר מפני השטח (36=N; טבלה 1), ובו פסולת סיתות, פסולת גרעין, גרעינים וכלים. רמת השחיקה הנמוכה של הכלים מלמדת כי מקורם באתר עצמו. יש מעט מאוד פריטים אינדיקטיביים, בהם להב כנעני (איור 1:12) ללא שברור וללא ברק שימוש, האופייני למכלולים מאתרי תקופת הברונזה הקדומה (Rosen 1997:107–109). פריט מתארך נוסף הוא להב מגל (איור 2:12) שלו חתך משולש, שברור עדין על הגחון בפן אחד של הכלי וברק שימוש בפן השני, המאפיינים להבי מגל מהתקופה הכלקוליתית (Rosen 1982). גם הימצאותם של גרעין להבונים (איור 3:12) ופסולת גרעין להבים (איור 4:12), מעידה על פעילות סיתות באתר, שלה מאפיינים של התקופה הכלקוליתית (Rosen 1997:104–105). אף שהמכלול דל אפשר לזהות כי הוא שייך לתעשיית צור האופיינית לתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה, המעידה על נוכחות קדומה בסביבת תל פרור ומחזקת את התצפיות בסקר (עולמי תשמ"א:39–40).
 
טבלה 1. ממצא כלי צור
טיפוס
N
%
גושים
7
19.4
שבבים
1
2.8
פריטים ראשוניים
2
5.6
נתזים
9
25.0
להבים
3
8.3
פסולות גרעין
4
11.1
סה"כ פסולות
26
72.2
כלים
5
13.9
גרעינים
5
13.9
סה"כ
36
100.0
 
כלי אבן
מכלול כלי האבן נאסף מפני השטח של התל (5=N), ובו שלוש אבני שחיקה מבזלת ושתי קערות מבזלת (איור 13), האופייניות לתקופת הברזל.
 
בעלי חיים
זוהר תורג'מן-יפה
 
במכלול הפאונה מן החפירה זוהו עשרה פריטים (טבלה 2). בין אלה, המין הדומיננטי הוא צאן; כן נמצאו שני פרטים של צבאים ועצם יחידה של בקר. עוד נמצא צדף, ככל הנראה נעמית שמקורה במים מלוחים, מחופי מהים התיכון.
חיות המשק (צאן ובקר) לצד חיות ציד (צבאים) מצביעות על הסתמכות כלכלת היישוב על חיות מבויתות, אולי בשילוב ציד. המדגם הקטן אינו מאפשר הסקת מסקנות על העדפת חלקי שלד מסוימים או העדפת גיל.
 
טבלה 2. מכלול הפאונה
לוקוס
סל
בעל חיים
אלמנט
חלק העצם
גפה
מין
106
1029
צבי
מנדיבולה M1
 
ימין
 
103
1041
צבי
קרן
 
 
נקבה
102
1017
עז/כבש
רדיוס
פרוקסימלי
שמאל
 
106
1042
עז/כבש
רדיוס
פרוקסימלי
שמאל
 
106
1030
עז/כבש
רדיוס
פרוקסימלי
ימין
 
106
1030
בקר
פלנקס 2
 
 
 
106
1040
עז/כבש
רדיוס
דיסטלי
שמאל
 
106
1040
עז/כבש
פלנקס 1
 
 
 
106
1040
עז/כבש
מנדיבולה M3
 
ימין
 
107
1033
נעמית (Glycymeris nummaria)?
 
 
 
 
 
זו החפירה הראשונה בתל פרור, ולמרות היקפה המצומצם אפשר לשער שעל התל התקיים יישוב כפרי בתקופת הברזל. היישוב השתייך כנראה לעורף החקלאי של תל יקנעם, והיה חלק מפריסת היישובים באזור במהלך תקופה זו, לצד תל קירי ותל קשיש. ממצא כלי הצור מחזק את המסקנות שעלו מסקרים קודמים באתר על קיומו של יישוב מהתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה.