שטח A. נחשף בית חווה (13 × 16 מ'; איורים 2, 3), שבצדו הדרומי שלושה חדרים ערוכים בשורה (L134 ,L108 ,L107). מצפון-מזרח לחדרים נחשפה חצר ראשית (L109), המשתרעת כמעט לכל רוחב המבנה. חצר מלבנית, קטנה יותר (L133), שבה באר מים (L126; כ-2 מ' קוטר, 25 מ' עומק; איור 4), נחשפה בחלק הצפוני-מערבי של בית החווה. חלקו המזרחי של בית החווה לא השתמר טוב עקב בניית תשתיות לשכונה חדשה בשנות ה-90.

קירות המבנה (W21 ,W17 ,W15 ,W13–W10 ,W7–W1) נבנו מאבנים מהוקצעות, בעיקר מגיר אך גם מצור, בגודל בינוני, וביניהן הונחו אבני שדה קטנות. היסודות של חלק מהקירות (W22, W21, W17; כ-0.5–0.6 מ' רוחב) נבנו מאבני שדה קטנות. רוב המבנה השתמר לגובה שלושה נדבכים.
מידותיהם של חדרים 107 ו-108 דומות; הכניסה אליהם הייתה כנראה רק מהחצר המרכזית. חדר 134 גדול יותר, וכנראה היו לו שתי כניסות, אחת מכל חצר. רק בחצר 109 ובחדר 107 השתמרו הרצפות; מתחת לרצפה בחדר 107 נמצא מטבע המתוארך למאה הי"ח לסה"נ (B1070 ,L139). קירות המבנה נבנו מעל השפכים שנוצרו בעת חפירת הבאר, עדות כי קודם נחפרה הבאר, אחר כך נבנתה סביבה מסגרת החצר, ורק אז נבנה שאר בית החווה. עמוק בתוך השפכים מחציבת הבאר נמצאו חרסים של כלי עזה שחורים, המתוארכים לתקופה העות'מאנית, זמן בניית הבאר: 
קערה (איור 1:5) ופך (איור 4:5).
 
 
שטח B. נחשפו שני חדרים ששרדו ממבנה (L213 ,L202; איורים 6, 7). עוד נחשפו שני קירות ארוכים (W53 ,W51; כ-0.5 מ' רוחב) הנמשכים לצפון, אולי תחילתו של חדר נוסף; קיר נוסף (W56; כ- 0.5 מ' רוחב) נמשך מזרחה, ללא קיר מקביל. הקירות נבנו מאבנים מהוקצעות בגודל בינוני, בעיקר מאבן גיר, ומאבני שדה קטנות. יסודותיהם של חלק מהקירות נבנו מאבני שדה בינוניות וקטנות. בחדר 213 השתמר פתח כניסה בחלק הצפוני של הקיר המזרחי (W55). מחדר 202 לא השתמרה הכניסה, אבל ייתכן שהיא הייתה בחלק הדרומי של הקיר המזרחי (W51) של החדר, כיוון שכל שאר הקירות השתמרו מעל גובה הרצפה ללא פתח. בשני החדרים השתמרה רצפה מאדמה מהודקת. ממזרח לחדר 213 נחשף מפלס טיח לבן, ככל הנראה חלק ממתקן שלא שרד (L214). בדומה לבית החווה בשטח A נמצאו במבנה כלי עזה המתוארכים לתקופה העות'מאנית: קערה (איור 2:5) וקנקן (איור 3:5). שיטת הבנייה, רוחב הקירות ומידות החדרים דומים אף הם בשני המבנים.
 
שטח C. נחשף חדר קטן (3.5  ×4.0 מ'; איורים 8, 9), כנראה חלק ממבנה שלא שרד. קירות החדר (W81 ,W80 ,W77 ,W76; כ-0.7 מ' רוחב) נבנו משורה אחת של אבני גיר גדולות ומסותתות ומשתי שורות של חלוקי נחל בינוניים וקטנים. אל החדר הובילו פתח בקיר 80 ומדרגה היורדת ממנו אל רצפת החדר. ברצפת החדר ובמתקניו זוהו שני שלבים. לשלב הקדום שייכים רצפה (L310), טבון (L302) ושני קירות (W79 ,W78) התוחמים את הטבון. בשלב השני הורם מפלס הרצפה (L307), ונבנה טבון חדש (L308) שפעל בד בבד עם טבון 302. שתי הרצפות עשויות משילוב של אדמה מהודקת ואפר. באזור הדרומי-מערבי של החדר נמצאו הרבה שברי טבון ואפר רב, וייתכן שבאזור זה של החדר היו עוד טבונים. שטחו הקטן של החדר, הבנייה המסיבית, הטבונים ורצפת החדר הנמוכה מפני השטח שסביבה מרמזים כי נועד לשמר חום; אפשר שהפעילות בו נקשרה לבישול.
נמצאו מעט חרסים המתוארכים ברובם לתקופה הביזנטית: ספל (איור 1:10), שתי קדרות בישול (איור 2:10, 3), מכסה (איור 4:10) וקנקני שק (איור 5:10, 6). נמצאו גם שני קנקני שק המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה (איור 7:10, 8). נראה כי המבנה שנחשף בשטח זה התקיים לאורך התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
 
המבנים מלמדים על הפעילות החקלאית באזור בשתי תקופות. המבנה בשטח C קשור לעורף החקלאי של באר שבע בסוף התקופה הביזנטית–תחילת התקופה האומיית. בשטחים A ו-B הפעילות החקלאית התרחשה במקום כנראה לפני הקמתה של באר שבע מחדש בתחילת המאה הכ'.