שכבה II. נחשפו שני חדרים (L17 ,L15) מרוצפים באבנים במגוון גדלים, שנבנו הישר על סלע האם והופרדו בקיר (W13). אל קיר 13 ניגש מדרום קיר נוסף (W14) שתוחם את חדרים 15 ו-17. מדרום לקיר נחשף טבון (L16), שהיה כנראה בחצר, שנהרסה בפגיעה המודרנית. מעל רצפות החדרים ומתחת להם, על הסלע, נאספו חרסים מהתקופה העבאסית, בהם קערה (איור 1:4) ופך (איור 2:4).

 
שכבה I. בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע נחשף קיר (W12; כ-1 מ' גובה; איור 5) שנבנה מאבני בזלת בגודל בינוני, והמשיך אל מחוץ לחפירה. מדרום לקיר נחפרה שכבת אפר (L18 ,L10) ובה התגלו חרסים מהתקופה הממלוכית: קערה עמוקה (איור 3:4), קערה (איור 4:4) ושני פכים (איור 5:4, 6).
 
תוצאות החפירה מלמדות שהיישוב העבאסי הגיע גם לגבעה שבמרכז הכפר, ולא השתרע רק על המדרון המזרחי, וכי היישוב הממלוכי השתרע על הגבעה ולא התרחב מזרחה.