בחפירה נחשפו שני קירות תמך של מדרגות עיבוד (W51 ,W50; איור 2), היוצרים פינה מעוגלת (איור 3). הם נבנו מאבנים מסותתות בחלקן על תשתית של אדמה דקת גרגר (5–10 ס"מ עובי) שהודקה על סלע האם (איור 4). קיר 50 נבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח ושרידים ממנו ניכרים לאורך כ-30 מ'; הקיר השתמר לגובה מרבי של ארבעה נדבכים. הנדבך התחתון של הקיר נבנה מאבנים בינוניות וגדולות (כ-0.2 × 0.4 מ') שהוצבו לאורכן. יתר הנדבכים נבנו מאבנים בינוניות (כ-0.15 × 0.30 מ') שהוצבו לרוחבן; הפן החיצוני שלהן, הפונה לדרום-מערב, מיושר (L109; איור 5), ואילו הפן פנימי, הפונה לצפון-מזרח, מחודד (L113; איור 6). בכמה מקומות התגלו מעל מפלס ראש הקיר אבני מפולת אחדות, המלמדות כי הקיר היה גבוה מארבעת הנדבכים שהשתמרו. קיר 51 נבנה בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב ושרידים ממנו ניכרים לאורך כ-5.5 מ'; השתמרותו לאורך קטע קצר בלבד אינה מאפשרת לעמוד על בנייתו, אך נראה כי היא דומה לזו של קיר 50.
מדרום לקיר 50 התגלו מחשופי סלע גיר (L112 ,L105; איורים 4, 7), ועליהם סימני חציבה וניתוק של אבנים. במחשופי הסלע ניכרים אופקי צור סדוקים. גם באבני קירות 50 ו-51 ניכרים אופקי צור סדוקים, ועל כן נראה כי הן נחצבו במחצבה זו.
נמצאו מעט שברי כלי חרס מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (המאות הו'–הח' לסה"נ), המתארכים את זמן הפעילות במקום. נראה כי שטח החפירה הוא חלק מהעורף החקלאי של היישוב הנרחב ששכן בחורבת חור בתקופות אלה.

 


 

 
גוברין י' תשנ"ב. מפת נחל יתיר (139) (סקר ארכיאולוגי של ישראל). ירושלים.
 
וולך צ' תשנ"ז. חורבת חור. חדשות ארכיאולוגיות קז: 127–131.
 
ורגה ד' 2002. חווה חקלאית בגבעת מחת (חורה). עתיקות 107:43–113.
 
ורגה ד' 2014. נחל יתיר, מחלף יתיר. חדשות ארכיאולוגיות 126.
 
ורגה ד' 2015. חורה, נחל שוקת. חדשות ארכיאולוגיות 127.
 
זלין א' תשס"ב. חורבת חור. חדשות ארכיאולוגיות 179:113.
 
ניקולסקי ו' 2009. חורה, נחל שוקת. חדשות ארכיאולוגיות 121.
 
פארן נ"ש 2007. חורה. חדשות ארכיאולוגיות 119.
 
פרץ א' 2012. חורה. חדשות ארכיאולוגיות 124.
 
עין גדי מ' תשס"ב. חורבת חור. חדשות ארכיאולוגיות 162:113–163.