שלב ראשון. מבנה מלבני (8 × 12 מ'; איורים 2–5), שקירותיו (W104–W101) בנויים מאבני גוויל משולבות באבנים מסותתות. הבנייה מוקפדת וסדורה, כל פינות המבנה בנויות מאבנים גדולות מסותתות (איור 6). בקיר 103 נחשף פתח (2 מ' רוחב). במבנה רצפה (6L) שבמרכזה נמצאו ארבעה לוחות אבן ששימשו בסיס לעמוד עץ. על רצפת המבנה נמצאו פריטים אחדים, בהם בקבוק מזכוכית שעליו הכיתוב "SONS HAIFASTEFAN HADJ &" (איור 7), שזמנו אינו מוקדם ל-1942 (Palestine Gazette 1942). עוד נמצאו פריטי מתכת ושברי זכוכית.

 
שלב שני. מצפון למבנה נוספו שלושה חדרים (L9–L7) בציר מזרח–מערב; קירות החדרים בנויים מאבני גוויל, באיכות ירודה מזו של המבנה מהשלב הקודם. חדר 7 צמוד לקיר 104 ונחשפה אומנה (W113) ששימשה לחלוקת החדר. הכניסה לחדר הייתה ממזרח (1.1 מ' רוחב הפתח). חדר 8 השתמר פחות מהחדרים האחרים; נראה שהקיר הצפוני של החדר נהרס בשלב כלשהו וחוזק באבני גוויל גדולות. בקיר הדרומי (W108) נחשף פתח (0.9 מ' רוחב). על רצפת חדר 9 אותרו מוקדי אש ובקיר הדרומי (W110) זוהה פתח (1 מ' רוחב).
 
במבנה שנחפר לא נמצאו ממצאים המאפשרים לתארכו במדויק. המבנה מיועד לשימור וישולב בשטחים הפתוחים שבהרחבת היישוב להבים.