נפתחו שני ריבועי חפירה והתגלו יסודות קיר ששימש כנראה קיר טרסה או סכר לרוחב העמק, בציר מזרח–מערב, בנוי אבנים מהוקצעות גדולות (0.6 × 0.5 מ') וסביבו שכבות סחף, בעיקר של אבנים קטנות וחרסים רומיים-ביזנטיים מגולגלים וסחופים מאוד.
הקיר לא שרד לכל אורכו ובחפירה התגלו שני קטעים ממנו (W101 במזרח, W104 במערב, 5 מ' אורך כל אחד; איורים 2, 3), שהשתמרו לגובה נדבך אחד בלבד (0.4 מ' גובה ממוצע). האבנים בפן הדרומי, המסודר של הקיר, מעובדות, ייתכן שהן בשימוש משני.
בשכבות מעל הקיר (L106 ,L100) התגלו חרסים רומיים-ביזנטיים מעורבים בממצא מודרני. בחתך בדיקה שנחפר מדרום לקיר, מתחת לגובה יסודותיו (L107), נתגלו חרסים מן התקופה הרומית-ביזנטית. מממצאים אלה לא ניתן לתארך את בנייתו של הקיר ועם זאת ראוי להדגיש שהחרסים שנמצאו בקרבתו הומוגניים מאוד (רומיים-ביזנטיים) וייתכן שנסחפו מאתר כלשהו מצפון לאתר עם מי הנגר.