תקופת הברונזה הקדומה 1ב'. התגלו רק חרסים אחדים, בהם קערה פערורית (איור 1:4), פערור (איור 2:4) וידית מדף (איור 3:4). החפירה לא העמיקה לבסיס ההצטברויות ונראה כי שרידים עשירים יותר טרם נחשפו.

 
תקופת הברונזה הקדומה 2. בחלק הצפוני של התעלה התגלו שרידי מבנים צפופים, שלהם קירות צרים וחדרים קטנים (איור 5). כן נחשפו חרסים רבים מתקופת הב"ק 2, בהם טסים (איור 4:4, 5), סירי בישול רבים (איור 6:4–10) וחלקו התחתון של כלי גדול, ככל הנראה קנקן (איור 11:4). בממצא בלטו כלים מהמשפחה המתכתית, ובהם קערה (איור 1:6), טסים (איור 2:6–11) וקנקניות (איור 12:6–14). סמוך לחפירה גילה י' לרר חרס, כנראה של קנקן, מהמשפחה המתכתית ועליו טביעה של חותם גליל היוצרת דגם של מעגלים חד-מרכזיים הנתונים במסגרת מרובעת (4.3 ס"מ רוחב; איור 7). בחשיפת ראשו של אחד הקירות (W108) התגלה להב של סכין קציר מצור (איור 8) בגוון בז', עשיר במאובני נומוליטים. הלהב הותז מגרעין חד-קוטבי ובנקודת ההקשה נותרו שרידי ליטוש שנעשה לקראת ההתזה. בצד הימני של הלהב עוצב מעין גב בשברור זקוף ועדין, ובצד השמאלי שברור עדין המעיד כנראה על תחזוקה של הלהב. בחלק הפרוקסימלי ברק שימוש לרוחב הגב ולרוחב הגחון; הברק לא מגיע לצד הדיסטלי שרובו נשבר. מיקומו של ברק השימוש מעיד שהלהב קוית בצד הדיסטלי ושימש לקציר בצד הפרוקסימלי.
 

תקופת הברונזה הקדומה 3ב'. מעל מפולת של מבנים מתקופת הב"ק 2 התגלו שברים אחדים של כלים ממשפחת כלי בית ירח, ובהם קערות (איור 1:9, 2) וקדרות (איור 3:9, 4).

 

התקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית. מעל לשרידים של תקופת הברונזה הקדומה התגלו הצטברויות עפר ובהן חרסים מהתקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית: קנקן פניקי מהתקופה ההלניסטית (איור 1:10), קנקן פניקי מהתקופה הרומית (איור 2:10) וקנקנים האופייניים לגליל בתקופה הרומית (איור 3:10, 4). אף שלא התגלו שרידי בנייה, הצטברויות העפר והחרסים מלמדים על יישובים בתקופות אלה.

 

התקופה הביזנטית. בחלק הדרומי של החתך התגלתה פינת מבנה, שקירותיו (W115 ,W114) נבנו מאבנים גדולות. בהצטברויות אדמה בתוך המבנה נחשפו חרסים רבים מהתקופה הביזנטית, בהם קדרה מיובאת מקפריסין (איור 5:10). בחתכים שנערכו בראש הגבעה הדרומית-מזרחית (שטח TT) התגלו רצפת פסיפס צבעונית ושבר של שולחן שיש עגול שאינו באתרו (איור 11), המלמדים אולי על כנסייה שהייתה במקום.

 
בחפירה נחשפו שרידים מתקופת הברונזה הקדומה 3ב', שכמותם לא התגלו באתר בעבר, המלמדים על יישוב המקום אף בתקופה זו. על ראש הגבעה הצפונית-מערבית התגלו שרידי יישוב מכל התקופות שיוחסו לאתר בעבר, פרט לתקופת הברונזה הביניימית. ייתכן שהיישוב בתקופה זו התפרש על מדרונות הגבעה ולא בראשה.